website boom1

WG Bijzondere bomen

Werkgroep Bijzondere Bomen

De werkgroep Bijzondere Bomen van Berchs-Heem draagt zorg voor het in beeld brengen en houden van bijzondere bomen in Berghem. Deze worden gemeld aan de gemeente Oss in het kader van de inventarisatie bijzondere bomen door de gemeente.

De werkgroep bestaat uit:

Gerard van der Linden (contactpersoon)
Robert Ceelen (bomendeskundige)