Erelid en Lid van Verdienste

Heemkundevereniging Berchs-Heem heeft -vanwege hun buitengewone verdiensten voor de vereniging- benoemd tot Erelid c.q. Lid van Verdienste van Berchs-Heem:
 
Ereleden van heemkundevereniging Berchs-Heem
Herman van de Camp (1929-2012), stond aan de wieg van de oprichting van heemkundevereniging Berchs-Heem, waarvan hij jarenlang secretaris was.
Vele publicaties van zijn hand zijn opgenomen in ’t Vagevenster en ’t Tussedurke.
 
Jo Hoeks-van Thiel (1926-1997), stond ook als bestuurslid mede aan de wieg van de oprichting van heemkundevereniging Berchs-Heem, van ’t Vagevenster en ’t Tussedurke.
Vele publicaties van haar hand zijn o.a. opgenomen in ’t Vagevenster en ’t Tussedurke, en zij heeft de basis gelegd voor het Bergs Woordenboek “Hanna, is ut iite verrig”.
 
Jan van der Burgt heeft van 1993 tot 2010 in zijn functie als voorzitter bezield leiding gegeven aan de heemkundevereniging Berchs-Heem en is vanaf het begin een zeer gewaardeerd redactielid van ’t Tussedurke.
 
Lid van Verdienste van Heemkundevereniging Berchs-Heem
  Rinie Gremmen (1949-2018) werd op 05-01-2020 in het bijzijn van zijn naasten geëerd als Lid van Verdienste voor zijn buitengewone bijdrage
-als lid en bestuurslid- aan de heemkundevereniging Berchs-Heem.