’t Vagevenster

Door heemkundevereniging Berchs-Heem uitgegeven nummers van ’t Vagevenster:

(klik op het vet weergegeven nummer voor een leesbaar PDF bestand van ’t Vagevenster)

Nr Uitgebracht Samenvatting inhoud
01 04-1993 >Oprichting Heemkundevereniging ’t Vagevenster
>Geschiedenis rondom de gerechtsplaats Berghem
>Jan Nelissen (1)
>Het Kruisbeeld lang den openbare weg te Berchem
02 09-1993 >Expositie Koninginnedag
>Jurgens, generaties in bewegen
>Genealogie Van Deutekom
>Het grafkruis van pastoor Prinsen
>Oude ambachten en gebruiken
>Pastoor Van Genugten ereburger
>Jan Nelissen (2)
03 02-1994 >Op de Lallenberg te Berghem
>Herman Parlevliet
>Gedenksteen overleden missionarissen
04 04-1994 >Terug naar de Lallenberg
>Rubriek straatnamen: Van den Heuvelstraat
>Dwarsdijken Hertogswetering
>Beerse Maas en Beerse Overlaat
>Vroeger…. Keuterboer en Arbeider
05 09-1994 >Berghem (1935-1945) Wereldoorlog II (hoofdstuk 1 t/m 4)
06 01-1995 >Broeder Chrysostomus Vader Chrysostomus
>Proost
>Hendige klumpkes (De laatste klompenmakers van Berghem)
>Jan van der Wielen
>Allemaal familie?
07 05-1995 >Berghem vanuit de lucht, 11 en 12 september 1944
>Over Watersnood en Geldnood
>Bodemvondsten Kozakken in Berghem
>Belasting rond 1700
>D’n bik op het platteland
>Sint Anna vereniging
08 12-1995 >Wie was de baas, pastoor of burgemeester?
>Noodziekenhuis 1944-1945
09 07-1996 >Soeur St. Jacob – Anna v.d. Heuvel
>Aanwinst voor Berchs-Heem
>Henk Luijerink onderscheiden
>Den Heihoek
>Pauselijke zegen
>Het verzamelvirus
10 12-1996 >Schuurkerk (schuilkerk) te Berghem in de Harense Steeg
>Broeder Hippolytus (Rudolf van der Heijden)
Nr Uitgebracht Samenvatting inhoud
11 01-1997 >Het Brabantse Boerendak
>De Harensesteeg – 1800 tot 1850 als straatweg-waterweg-tolweg
12 05-1998 >In memoriam Jo Hoeks-van Thiel
>Harenseweg 1a – Een uniek monumentaal plekje
>Monseigneur Harry van der Putten
>De geschiedenis van de post te Berghem
>D’n Bik op het platteland
13 04-1999 >R.K. Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Joseph 1917-1964
>In memoriam Henk Luijerink
14 01-2000 >Straatnamen Broersstraat
>Stamboomonderzoek Jan Broers
>Berghemse St. Willibrorduskerk, een kathedraal monument
>Notities pastoor van Genugten opnieuw
gepubliceerd Kerk van Berghem in vroegere jaren (1)
>Uit de notulen van het kerkbestuur periode 1854-1883
15 06-2000 >Burenhulp jaren ’50 in het Durendseind
>Kolenhandel Den Brok
>Kerk van Berghem in vroegere jaren (2)
>Amateur- archeoloog Jan van de Coolwijk
16 01-2001 >Bijna 100 jaar Zusters van Liefde in Berghem 1884-1982
17 05-2001 >Een riviertje of beek dwars door Berghem
>Een pracht van een “huijs &f hoff” van oorsprong laat 17e eeuws
18 02-2002 >Berghemse molens
>Archeologie in eigen tuin
>Berghemse mensen in 1876
19 10-2002 >Ook Berghem was lang een koning rijk!
20 03-2003 >Verloskunde in de vorige eeuw
>Bruidsjurk per luchtpost
>Thuiskooksters
>Kerk van Berghem in vroegere jaren (3)
>Notities van Pastoor van Genugten
Nr Uitgebracht Samenvatting inhoud:
21 01-2004 >Het Gemeentehuis
>Knollenplukster,
>Een stukje Nederlands-Berghemse geschiedenis
>Heistraat 7
22 10-2004 >Het Berghemse Wit-Gele kruis van 1917-2000
23 10-2005 >Van den kromme slip
>Thé de Smid
>Een “Bergse saldaot” in mei 1940 (Nol van Oorsouw)
24 03-2006 >Tol op de wegen rond Berghem
25 10-2006 >Oorlogservaringen Harrie van Orsouw
26 11-2007 >Het ontstaan van Landgoed Zevenbergen
>Werken in het O.L. Vrouwe Gasthuis 1942-1945
>De paardenhaam
27 08-2008 >Verzet in Berghem en omgeving 1940-1945
28 03-2009 >Martinus Oortman, onderwijzer / gelegenheidsdichter te Berghem
29 01-2010 >Bart Megens vertelt over zijn hobby ‘Bijenhouden’
>Michiel Withnij (1643-1721), de eerste secretaris van Berghem en Nistelrode in de geest van de Politieke Reformatie!
30 07-2011 >De pauselijke zouaven uit Berghem
Nr. Uitgebracht: Samenvatting inhoud:
31 2012 >Herinneringen bij het zien van deze nostalgische
>foto Jeugdherinneringen
32 2014 >Tot verrassing van velen bleken we familie te hebben in Noord Amerika
33 2015 >Robert Baden-Powell Scouting Berghem 70 jaar jong
34 09-2016 >Broeder Gerard van Lith
35 02-2019 >Brabant mei 1940
36 12-2019 >Het onderwijs in Berghem van 1648 tot 1837
3702-2022>Zoektocht naar opa
>Waterschap de Hondshoek
>Vier religieuzen uit één gezin
(klik op het vet weergegeven nummer voor een leesbaar PDF bestand van ’t Vagevenster)