Het bestuur

Het bestuur van Berchs-Heem

Het bestuur van heemkundevereniging Berchs-Heem draagt zorg voor de uitvoering van de taken en doelstellingen van de vereniging, zoals deze opgenomen zijn in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, en bestaat uit:
Voorzitter: Gerard van der Linden
Vice-voorzitter: Gerard Hoeks
Secretaris: vacature
Penningmeester: Lambert van Hintum
Bestuursleden:
Gerrit Smits
Willy van Erp
Jan Noordeloos
(klik op de vet en in rood weergegeven link voor meer betreffende info)