Het bestuur

Het bestuur van Berchs-Heem

Het bestuur van heemkundevereniging Berchs-Heem draagt zorg voor de uitvoering van de taken en doelstellingen van de vereniging, zoals deze opgenomen zijn in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, en bestaat uit:
(klik op de vet en in rood weergegeven link voor meer betreffende info)
Voorzitter:Willy van Erp
Vicevoorzitter:Gerard Hoeks
Secretaris:Jan Noordeloos
Penningmeester:Lambert van Hintum
Bestuursleden:Gerrit Smits
Serva van der Rakt-Brands