QR Pilaster Berchplaets

Deze pilaster maakte deel uit van de toegangspoort van Berghem Sport aan de sportstraat, 1940-1965

Het straatnaambord en deze gemetselde pilaster zijn de laatste fysieke herinneringen aan deze markante plek in het centrum van het dorp.

Dat is te lezen op de plaquette, die op de pilaar is bevestigd. Een herinnering aan de periode van 1940-1965 toen op deze plek in het centrum van Berghem het voetbalterrein van Berghem Sport gesitueerd was en waar behalve voetbalwedstrijden ook andere activiteiten plaatsvonden zoals sportdagen van de RKJB en RKJBB (Rooms-katholieke Jonge Boerenstand en de Rooms-katholieke Jonge Boerinnenbond) de latere KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren).

Pilaster gemetseld door Naris Ruijs en Leo Bimbergen.