media

Media in 2008

Media in 2008 over heemkundevereniging Berchs-Heem.

(Klik op de gekleurd weergegeven link voor meer info)

Molen wordt weer monument 

28-05-2008 –  Stellingkorenmolen ‘De Anna’ in Berghem wordt na 38 jaar weer op de monumentenlijst geplaatst.
Dat heeft het college van B&W van de gemeente Oss vorige week besloten. De molen aan de Halve Morgenstraat werd in 1970 van die lijst geschrapt nadat een fel uitslaande brand het houtwerk volledig had verwoest. Alleen de romp bleef bewaard. “De Anna stond enige tijd geleden al op de groslijst, maar we hadden geen haast. Er waren een aantal panden die in aanmerking kwamen om op de monumentenlijst geplaatst te worden. En daar hebben we prioriteit aan gegeven. In de loop van dit jaar zou De Anna dan alsnog aan de orde zijn gekomen. Maar door voortdurend aandringen vanuit Berghem, met name door heemkundekring ‘Berchs-Heem’, de dorpsraad en een aantal bewoners, werd besloten de molen wat eerder op de monumentenlijst te plaatsen”, aldus Paul Spanjaard, historicus en beleidsmedewerker Cultuur van de gemeente Oss. Zeker vanuit cultuurhistorisch perspectief bekeken is deze plek waardevol. “De romp van De Anna is nog steeds zichtbaar. Het is altijd een bijzondere plek geweest in Berghem. De molen is van belang geweest voor het dorp. Voor de molenaar en de bewoners die rondom de molen woonden. Dat stukje verleden, die nijverheid van toen is nog steeds waarneembaar. De vroegere agrarische manier van werken, de verwerking van graan, enzovoort…” In de jaren negentig waren er plannen De Anna in zijn oude glorie te herstellen. Die plannen zijn echter nooit verwezenlijkt. Diverse inwoners van Berghem hopen nog steeds de wieken van De Anna ooit weer te zullen zien draaien, waardoor een fraai stukje historie zou herleven. Misschien biedt herplaatsing op de monumentenlijst nieuwe kansen.
Bron: Rianne van Dalen (De Sleutel)
Berghemse molen toch beschermd

21-05-2008 De romp van molen De Anna kan niet meer ten prooi vallen aan de slopershamer. Tot opluchting van voorzitter Thijs van Kessel van stichting De Berghemse molen hebben B. en W. van Oss besloten de molen op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Sinds 1995 zijn er diverse pogingen ondernomen om de ronde stenen stellingkorenmolen aan de Halvemorgenstraat in Berghem voor verder verval te behoeden. De uit 1875 daterende molen De Anna stond tot 1970 op de lijst van rijksmonumenten. In juni dat jaar echter werd een groot deel van de molen verwoest door een brand, waarna De Anna van de lijst werd afgevoerd. Sindsdien staat enkel nog de romp van de stellingkorenmolen overeind. B. en W. van Oss besloten jongstleden oktober nog een verzoek om de molen op de gemeentelijke lijst van monumenten te zetten niet te honoreren. “Dat verzoek was alleen door heemkundevereniging Berchs Heem ingediend”, vertelt Van Kessel die namens VDG in de gemeenteraad van Oss zit. “Dit keer was het een gezamenlijke actie van de heemkundevereniging, stichting De Berghemse molen en de dorpsraad Berghem. Blijkbaar hebben we het college kunnen overtuigen dat de wens om de molen te behouden breed gedragen wordt door de gemeenschap van Berghem.”
Bron: Brabants Dagblad

21-03-2008: Brabants Dagblad; Zilveren draaginsigne voor Gerrit Laurenssen