Het ontstaan van de vereniging

Logo Berchs-Heem 1992

Van 1992 tot heden

In januari 1992 verwees pastoor van Genugten in zijn preek zijdelings naar heemkundeverenigingen in de omgeving en vroeg zich af waarom er in Berghem nog niet een dergelijke vereniging was. Dat is de eerste aanzet geweest voor enkele mensen om het initiatief te nemen om tot de oprichting van deze vereniging te komen.

De volgende oproep kwam in het gemeenschapsblad Trefpunt;

‘Beste Berghemnaren,

Naar aanleiding van de suggestie gedaan door pastoor van Genugten voor het oprichten van een heemkundevereniging in Berghem, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om via het Trefpunt een oproep aan U te doen. Voor onze kinderen en kindskinderen is het waardevol om de Berghemse historie vast te leggen. Ongetwijfeld zijn er in Berghem nog vele mensen die hiervoor belangstelling hebben. U kunt reageren op onderstaande adressen: Pastorie Berghem, tel 1215 en Herman van de Camp, Burg. Van Erpstraat 61, tel 1327′

Op 5 maart 1992 heeft bij Herman van de Camp een eerste bespreking plaats van enkele initiatiefnemers: pastoor van Genugten, Herman van de Camp, Jan van Schaijk en Mies Megens. Tijdens de bijeenkomst worden de mogelijkheden besproken om te komen tot de oprichting van een heemkundevereniging in Berghem.

Na de oproep in het Trefpunt hebben zich 15 personen gemeld.

Er wordt besloten om een eerste bijeenkomst te houden op 19 maart 1992, in de bejaardensoos in de Berchplaets. Op de eerste bijeenkomst in de bejaardensoos van de Berchplaets komen 16 personen opdagen. Pastoor van Genugten geeft in het kort de ontstaansgeschiedenis weer en hoopt dat de vereniging iets moois gaat worden, waar we als gemeenschap de vruchten van kunnen plukken. Jan van Schaijk, Herman van de Camp, Mies Megens en Jan van der Burgt worden in de vergadering aangewezen om het voorlopig bestuur te vormen. In een volgende vergadering moeten verschillende zaken hun definitief beslag krijgen: bestuur, statuten, verenigingsnaam, eventueel een naam voor een verenigingsblad, instellen en opzetten van projectgroepen en activiteiten.

Op de volgende vergadering, 6 april 1992, wordt door de vergadering de naam “Berchs-Heem” gekozen voor de vereniging. Voor een in de toekomst uit te geven periodiek nemen we een suggestie van Jo Hoeks van Thiel aan om het blad ’t Vagevenster te gaan noemen.
Heemkundevereniging Berchs-Heem is geboren.