QR Lindenboom

Lindenboom op ”T  Plekske”, ontmoetings- en activiteitenplaats zoals kermis en koolmarkt.

Wordt nog aan gewerkt.