Colofon

De colofon van heemkundevereniging Berchs-Heem:

Het huidige bestuur van Berchs-Heem.

Willy van Erp voorzitterWillyerp@hotmail.comtel 06 21916320
Gerard Hoeks vice voorzitterfam.hoeks@planet.nltel 0412401844
Jan Noordeloossecretaris Noordeburgt@kpnplanettel 0412 401519
Lambert van HintumpenningmeesteLambertvanhintum64@gmail.comtel 0412-402515
Serva v. d. Rakt BrandsbestuurslidServa2112@hotmail.comtel 06 51644330
Gerrit SmitsbestuurslidSmits25@caiway.nltel 06 12663121
Eric VosTonnyeneric@kpnmail.nltel 06-53300296