Colofon

De colofon van heemkundevereniging Berchs-Heem:

Het huidige bestuur van Berchs-Heem.

Willy van Erp voorzitterWillyerp@hotmail.comtel 06 21916320
Gerard Hoeks  vice voorzitterfam.hoeks@planet.nltel 06 54952521
Jan Noordeloos secretaris  Noordeburgt@kpnplanettel 06 13645682
Lambert van HintumpenningmeesterLambertvanhintum64@gmail.comtel 06 50848587
Serva v. d. Rakt-Brandsbestuurslid Serva2112@hotmail.comtel 06 51644330
Gerrit Smits bestuurslid Smits25@caiway.nltel 06 12663121
Eric Vos bestuurslid Tonnyeneric@kpnmail.nltel 06-53300296