website Berghem1

Links

Interessante (heemkundige) informatie via websites

Meer over heemkunde en weleer van Berghem e.o.
Meer over Berghem
(klik op de vet en rood weergegeven link voor meer info)
Berghem.nl, voor meer informatie over Berghemse activiteiten, nieuwsberichten, de Dorpsraad van Berghem, alle versies van Bergs Contact, Berghemse verenigingen en instellingen en de geschiedenis van Berghem.
Mooi Berghem.nl voor meer informatie over Berghems nieuws en Berghemse activiteiten en verenigingen
Beeldbank-Berghem, een project van Heemkundeverenging Berchs-Heem met veel informatie over (oude) Berghemse foto’s, boeken, bidprentjes, documenten en objecten.
De Facebookpagina van de Beeldbank-Berghem een project van Heemkundeverenging Berchs-Heem.
Het Bergs woordenboek ‘Hanna ut itte is verrig’ voor het echte Berghemse dialect inclusief spelling en uitspraak. 
BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) met heel veel heemkundige informatie over Berghem en geheel Brabant.
TV Berghem – videoteam De Wilberthof – is een team van vrijwilligers dat uit de geschiedenis van de kerkdiensten van de Sint Willibrorduskerk in Berghem.Tegenwoordig staat TV Berghem voor meer dan alleen de uitzending van de kerkvieringen op de lokale TV. Ook bij veel van de plaatselijke activiteiten in Berghem is tv Berghem aanwezig om alles op beeld te zetten. Dit gebeurt middels foto en video en is terug te zien op het tv-kanaal van TV Berghem. Op dit kanaal draait ook de kabelkrant.
Veel info over Berghem van nu en toen in Wikipedia.
Op de website van BHIC vind je deze pagina met kentekens en foto’s van auto’s en motoren van 1906 tot 1951, waaronder vele Bergse foto’s door Heemkundevereniging Berchs-Heem hiervoor beschikbaar gesteld zijn aan het BHIC.
(klik op de vet weergegeven link voor meer info)
Meer over het heem en het heden van Brabant
(klik op de vet en rood weergegeven link voor meer info)
Welkom bij Brabants Heem.
De stichting Brabants Heem overkoepelt momenteel 123 Brabantse heemkundekringen met meer dan 33.000 leden.
Heemkundige Kringen/Verenigingen in Brabant aangesloten bij het Brabants Heem.
Stichting Monumentenhuis Brabant biedt aan gemeenten zijn diensten aan om te komen tot versterking en verbetering van de gemeentelijke monumentenzorg.
De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). 
De mens heeft natuur nodig om te overleven. Maar alle planten en dieren samen vertegenwoordigen ook een op zichzelf staande waarde.
Stichting Brabants Landschap probeert de verscheidenheid aan Brabantse biodiversiteit voor de toekomst veilig te stellen.
Welkom op de websitepagina’s van ‘Stichting Erfgoedlokaal Haren ons dorp’. Via deze pagina’s kunnen vrienden en andere geïnteresseerden nader geïnformeerd worden over de activiteiten van het ‘Erfgoed van Haren’.
Als Vriend draagt u bij aan het behoud en de activiteiten van Nationaal Monument Kamp Vught. Vrienden hebben gratis en onbeperkt entree voor twee personen.
Stichting De Werkende Mens is in 1993 opgericht. De stichting is ontstaan uit een groep geïnteresseerden die het boeiende industriële verleden van Oss in beeld wilde brengen.
Reliwiki is de belangrijkste Nederlandse database op het gebied van religieus erfgoed in Nederland
Welkom bij de Nederlandse Dialectenbank. U vindt hier meer dan duizend uur geluidsmateriaal, zoals dit in de afgelopen decennia is verzameld door onderzoekers van het Meertens Instituut
Het Stadsarchief Oss wil de regionale geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk maken. Dit gebeurt niet alleen door het beschikbaar stellen van archiefbronnen, maar ook door het organiseren van kleinschalige tentoonstellingen, activiteiten en educatieve projecten. 
Heemkundekring Land van Ravenstein, opgericht in 1987, is een vereniging die als doel heeft om de geschiedenis van de voormalige gemeente Ravenstein te onderzoeken, op een verantwoorde manier vast te leggen en uit te dragen.
De provincie Noord-Brabant en Erfgoed Brabant willen de waarde van erfgoed zichtbaar maken en daardoor de betekenis van erfgoed voor de samenleving vergroten. Dat doen we onder andere door het Brabants erfgoed ook digitaal goed toegankelijk te maken.
Onderstaande veertien ‘hoofdlijnen van de canon’ zijn bedoeld als achtergrondtekst bij de vijftig vensters. Het zijn de rode draden door de geschiedenis van Nederland die de dwarsverbanden tussen de afzonderlijke vensters laten zien en zo kunnen helpen bij het aanbrengen van samenhang in de genoemde onderwerpen, voorwerpen, personen en thema’s van de Nederlandse Canon.
Museum Jan Cunen is een inspirerende ontmoetingsplek, een plaats van schoonheid, verbeelding en creativiteit. Gesticht als museum voor stad en streek heeft Museum Jan Cunen zich ontwikkeld tot een dynamisch museum dat zich richt op 19e en 20e-eeuwse en hedendaagse kunst en het verhaal van Oss, met educatie als speerpunt. Het museum wil laten zien dat kunst bijdraagt aan een goed leefklimaat en een gevoel van trots en enthousiasme kan creëren.
Leuk dat u de website van Jan Ooms bezoekt! Deze website opent dagelijks met “Elke Dag het Nieuws van vroeger”. Op deze website kunt u informatie vinden over mijn voorouders. Ook mijn voorouders en nazaten van Karel de Grote, keizers, koningen, hertogen, graven en heren zijn op deze website te vinden. Heeft u aanvullingen of verbeteringen? Dan zijn deze zeker welkom!
(klik op de vet weergegeven link voor meer info)
Meer over het verleden en het heem van Berghemse families
(klik op de vet en rood weergegeven link voor meer info)
Vier generaties notarissen Bijvoet.
Er zijn een aantal gemeenten waar onze familieleden eeuwenlang hebben gewoond. Tegenwoordig vaak kleine rustieke plaatsen, die misschien in vroeger eeuwen heel wat belangrijker waren. Zo woonde in Berghem een viertal generaties notarissen Bijvoet
Geschiedenis van Berghem (I & II) en de familie HOEFS & HOES
Welkom op www.vanoorsouw.nl
Op deze site van Leo en Bart van Oorsouw vind je informatie van en rondom de familie van Oorsouw met Berghem als vertrekpunt.
De Familie den Brok komt oorspronkelijk uit Berghem (bij Oss in Noord-Brabant). Daar is ook de naam ontstaan. Een zekere Jan Neel Brock komt eind 17-de eeuw vanuit Oss in Berghem wonen en vrijwel al zijn afstammelingen in mannelijke lijn dragen tegenwoordig de familienaam den Brok.
Omstreeks 1710 vertrok Willem Peeters van Loosbroek uit Heeswijk naar De Kleine Koolwijk en werd de buurman van Willem Jan Gijben, de zoon van Jan Gijben. Willem Peeters was meer gericht op Berghem. Zijn nazaten vertrokken later rond 1900 naar Oijen en naar Nijmegen. Een tweede tak bleef lang in Berghem wonen, de laatst nazaat van die tak woonde kinderloos tot zijn overlijden 2005 in Wijk aan Zee. Peter geboren in 1996 is stamhouder van de tak Berghem.
Hartelijk welkom op de stamboom van Rini van Hoogstraten te Berghem. Ik heb hier geprobeerd zoveel kogelijk gegevens op te zetten van mijn familie de familie van Hoogstrten van mijn moeder de familie Wolf de stamboom van mijn vrouw de familie van Orsouw en haar moeder de familie van Leur.
De publicatie Stamboom Van de Wiel/Van Moorsel is samengesteld door Willebrord van de Wiel, de gegevensverzameling bestaat uit ruim 3.000 personen
(klik op de vet en rood weergegeven link voor meer info)