website vagevenster1

WG ’t Vagevenster

’t Vagevenster, periodiek van Berchs-Heem
Tijdens een van de vergaderingen rondom de oprichting van Berchs-Heem opperde Jo Hoeks van Thiel de naam ’t Vagevenster’ als titel voor de periodiek die Berchs-Heem uit wilde gaan brengen.
Naamgeefster Jo Hoeks- van Thiel schreef voor het eerste nummer van ’t Vagevenster een artikel waarin zij de betekenis van het woord vagevenster uitlegt en wat het mogelijk inhoudt.
Voor degene die zich geen voorstelling van een vagevenster voor de geest kan halen en misschien eerder aan een vagevuur denkt is onderstaande foto ingevoegd waarop een vagevenster te zien is.
Vagevenster in de staldeuren
Een vagevenster te zien in de ‘lang durre’ van de woonboerderij Burgemeester van Erpstraat 60 in Berghem.

Vroeger had een Brabantse boerderij zogenaamde ‘lang durre’, hoge brede deuren waardoor bijvoorbeeld een kar met hooi de schuur ingereden kon worden. In een van de deuren zat een venster, heel vroeger was dit gewoon een opening of zwart gat in de deur, deze opening is het vagevenster.
Later werd voor zo’n opening vaak een glasraam gezet, zoals op de foto het geval is.
Als je van buiten door zo’n venster naar binnen keek zag je in het begin helemaal niets, doordat het in de onverlichte schuur aardedonker was.
Naar gelang je ogen aan het donker wenden begon je vaag het een en ander te onderscheiden.
Misschien komt daar de naam vagevenster vandaan.
We vonden het idee van het vagevenster een goede illustratie van wat we met onze vereniging en dit blad proberen te bereiken.
Dus zo geschiede… ’t Vagevenster is de naam van een blad waarin opmerkelijke verhalen over en van Berghemnaren, Berghem of ambachten en gebruiken in Berghem staan.
We bestuderen oude documenten, speuren door oude archieven en spreken met oude mensen.
In het begin zal het verleden nog moeilijk te onderscheiden zijn, maar op de lange duur hopen we toch als het ware door een vagevenster de zaken langzaam maar zeker te gaan onderscheiden.
Zo hopen we een beter beeld te krijgen van hoe het vroeger in Berghem was. ’t Vagevenster werd voor het eerst uitgebracht in 1993, en verschijnt regulier minimaal 1x per jaar.
In ’t Vagevenster staan onder andere artikelen over: Diverse straatnamen en waarom ze zo heten Generatie Jurgens Schuurkerk Berghem Oude ambachten en gebruiken Grafkruis van pastoor Prinsen Wie was de baas; de pastoor of de burgemeester? Bodemvondsten en opgravingen op De Lallenberg te Berghem Gedenksteen voor overleden missionarissen R.K. Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Joseph Noodziekenhuis Berghem 1944-1945 enz.

Leden van Berchs-Heem ontvangen ’t Vagevenster gratis in de brievenbus (kan ook digitaal op verzoek).
Losse nummers zijn (na) te bestellen, tegen voorafbetaling van de druk- en verzendkosten.
Om een of meerdere exemplaren van ’t Vagevenster te bestellen kunt je hier contact opnemen met het secretariaat van Berchs-Heem.

Een online leesbaar PDF bestand van alle uitgebrachte ’t Vagevensters vind je hier.

De werkgroep redactie van ’t Vagevenster bestaat uit:
● Gerard Hoeks (contactpersoon)
● Lambert van Hintum
● Ben van Schaijk
● Jan Noordeloos

(Klik op de vet en rood weergegeven link voor meer betreffende)