QR Baarhuisje

Baarhuisje, hierin werden overledenen opgebaard in de jaren rond 1875 i.v.m. besmettelijke ziektes die toen heersten.

Wordt nog aan gewerkt.