Media in 2020

Berchs Heem ‘verbaasd en verbolgen’ over telecomapparatuur aan kerktoren Berghem

BERGHEM 29-04-2020- Heemkundekring Berchs Heem is ontstemd over de bevestiging van allerlei telecommaterialen aan de kerktoren van Berghem. Volgens de heemkundekring is dit strijdig met de monumentale status van de kerk en is er geen vergunning voor verleend. De gemeente bevestigd de laatste constatering.
“Ik was verbaasd en verbolgen toen ik zag wat ze hebben gedaan”, vertelt Gerard van der Linden, voorzitter van Berchs Heem. ,,De kerk is een rijksmonument en dit komt de uitstraling niet bepaald ten goede.” Van der Linden weet dat er vanwege de beschermde status van de kerk strenge voorwaarden gelden voor ingrepen die aan de buitenzijde zichtbaar zijn. ,,Hier dienen vergunningen voor te worden verstrekt en wij hebben daarvan geen bekendmaking gezien.”
Bisdom
De heemkundekring vraagt nu om opheldering van het Osse gemeentebestuur over de gang van zaken. Hiervan zijn ook de dorpsraad van Berghem en het parochiebestuur op de hoogte gesteld. Kapelaan Jeroen Beekman verwijst voor vragen over dit onderwerp naar het bisdom. ,,Zij gaan hierover. Als er een provider is die iets wil met de kerk, sturen we ze altijd door.”  Bisdomwoordvoerder Freek van Genugten laat echter blijken niet van de situatie op de hoogte te zijn. ,,Het bisdom gaat er vanuit dat de provider – te doen gebruikelijk – aan alle vergunningsvereisten heeft voldaan, waaronder ook een omgevingsvergunning in verband met de monumentenstatus.”
Misverstand
Bij de gemeente Oss hebben ze geen aanvraag voor zo’n omgevingsvergunning ontvangen, meldt een woordvoerder. Inmiddels is navraag gedaan. ,,De parochie is eigenaar van het pand. Die moet de vergunning aanvragen. Dat dit niet is gebeurd zou een misverstand geweest zijn tussen de parochie en de telecomprovider. De parochie heeft ons laten weten dat ze alsnog een vergunning aanvraagt. De gemeente zal deze beoordelen. Telefoon en internet zijn, zeker nu, vitale communicatiemiddelen. Bij de beoordeling wordt dat zeker meegewogen.” 

Bron: Brabants Dagblad