Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Nieuws |  Links |  Contact | 

Werkgroepen binnen Berchs-Heem

Werkgroepen actief binnen Berchs-Heem

Voor de uitvoering van de heemkundige taken volgens de vastgestelde doelstellingen zijn de volgende werkgroepen actief binnen Berchs-Heem;

 
Klik op de afbeelding voor meer info van deze werkgroep!

 

Werkgroep Beeldbank-Foto's; draagt zorg voor het verzamelen, digitaliseren, archiveren van foto's en het beheren van de Beeldbank-Berghem.nl.
Deze werkgroep heeft haar reguliere werkbijeenkomst op de woensdagavond* van 19.30 tot 21.30 uur in de Nieuwe Heemkamer.
De werkgroep bestaat uit:

 • Ineke Mulders (contactpersoon)
 • Joke Megens-Podt
 • Marieke Spanjers-Spanjaard
 • Bert Akkermans
 • Jan Bon
 • Leo van Oorsouw
   

(* behoudens de vakantiemaanden juli en augustus)

Klik op de afbeelding voor meer info van deze werkgroep!

 

Werkgroep Beeldbank-Bidprentjes; voor het verzamelen en archiveren van bidprentjes, en gedigitaliseerd opnemen in de Beeldbank-Bidprentjes.

Op woensdagmiddag* komt deze werkgroep van 14.00 tot 16.30 uur bijeen in de Nieuwe Heemkamer.

De werkgroep bestaat uit:

 • Jan Bon (contactpersoon)
 • Joke Megens-Podt
   

(* behoudens de vakantiemaanden juli en augustus)

Klik op de afbeelding voor meer info van deze werkgroep!

 

Heemkundige documenten, tijdschriften, weekbladen etc. worden door de Werkgroep Beeldbank-Documenten; verzameld, gedigitaliseerd en opgenomen in de Beeldbank-Documenten.
Op woensdagmiddag* komt deze werkgroep van 14.00 tot 16.30 uur bijeen in de Nieuwe Heemkamer.

De werkgroep bestaat uit:

 • Leo van Oorsouw (contactpersoon)
 • Bert Akkermans
 • Ruud van der Ven
 • Willibrord van der Wiel
 • Jacky (Ak) Preddy-Hoeks
   

(* behoudens de vakantiemaanden juli en augustus)

Klik op de afbeelding voor meer info van deze werkgroep!

 

Heemkundige boeken van Berghem e.o. worden door de Werkgroep Beeldbank-Boeken; verzameld, gecatologiseerd en de omslag gedigitaliseerd en opgenomen in de Beeldbank-Documenten.
Elke dinsdagmorgen* komt deze werkgroep van 10.00 tot 12.00 uur bijeen in de Nieuwe Heemkamer.

De werkgroep bestaat uit:

* Ruud van der Ven (contactpersoon)
* Herman van Deutekom
 

(* behoudens de vakantiemaanden juli en augustus)

Klik op de afbeelding voor meer info van deze werkgroep!

 

De Werkgroep Beeldbank-Objecten; verzameld heemkundige objecten over Berghem e.o., deze worden tentoongesteld in de Nieuwe Heemkamer.
Ook worden de objecten gefotografeerd en met omschrijving opgenomen in de Beeldbank-Objecten

Op dinsdag*- en vrijdagmorgen* komt deze werkgroep van 10.00 tot 12.00 uur bijeen in de Nieuwe Heemkamer.

De werkgroep bestaat uit:

Jan van der Burgt (contactpersoon)
Lambert van Hintum
Gerrit Smits
Antoon Gremmen
 

(* behoudens de vakantiemaanden juli en augustus)

Klik op de afbeelding voor meer info van deze werkgroep!
Werkgroep redactie 't Vagevenster; periodiek met veel heemkundige verhalen wat minimaal 1x per jaar verschijnt.
Klik op de afbeelding voor meer info van deze werkgroep!
Werkgroep redactie 't Tussedurke; de nieuwsbrief van Berchs-Heem.
Klik op de afbeelding voor meer info van deze werkgroep!
Werkgroep Straatnamencommissie; onderzoekt en adviseert m.b.t. straatnaamgeving in Berghem.
Klik op de afbeelding voor meer info van deze werkgroep!

 

Verder houden enkele leden van Berchs-Heem zich bezig met:

 • archeologische onderzoek in en rondom Berghem
 • het registreren t.b.v. het behoud van monumentale bomen in Berghem.