Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Beeldbank |  Nieuws |  Links |  Contact | 

Devotionalia

Wat zijn devotionalia?

Van Dale woordenboek omschrijft devotionalia als volgt:
de·vo·ti·o·na·lia (de ~ (mv.))
1 voorwerpen waardoor men zijn devotie uitdrukt, zoals rozenkrans en kruisbeeld

Devotionalia zijn voorwerpen of handelingen die gebruikt worden om een gunst af te dwingen. Aan die voorwerpen kan een religieuze, maar ook een persoonlijke betekenis gegeven worden.

Voorbeelden van devotionalia zijn:

Bidprentjes, rozenkransen, heiligenbeelden, medailles en kaarten.

Jan Bon, lid van Berchs-Heem, verzamelt orginelen en kopies van devotionalia die een link hebben met Berghem of Berghemnaren. De verzameling bestaat met name uit bidprentjes.

Indien u over devotionalia beschikt welke mogelijk interessant zijn voor Berchs-Heem, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Jan Bon (tel. 0412-401131)

Aangeboden items, liefst voorzien van zoveel mogelijk informatie, kunnen evt. ook gekopieerd worden. Het orgineel blijft dan in uw bezit.