Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Nieuws |  Links |  Contact | 

't Vagevenster

't Vagevenster, periodiek van Berchs-Heem

't Vagevenster

Tijdens een van de vergaderingen rondom de oprichting van Berchs-Heem opperde Jo Hoeks van Thiel de naam 't Vagevenster' als titel voor de periodiek die Berchs-Heem uit wilde gaan brengen.

Naamgeefster Jo Hoeks- van Thiel schreef voor het eerste nummer van 't Vagevenster een artikel waarin zij de betekenis van het woord vagevenster uitlegt en wat het mogelijk inhoudt.

Voor degene die zich geen voorstelling van een vagevenster voor de geest kan halen en misschien eerder aan een vagevuur denkt is onderstaande foto bijgevoegd waarop een vagevenster te zien is.

Vagevenster

Het vagevenster op deze foto is te zien in de 'lang durre'
woonboerderij Burgemeester van Erpstraat 60 in Berghem.

 

Vroeger had een Brabantse boerderij zogenaamde 'lang durre', hoge brede deuren waardoor bijvoorbeeld een kar met hooi de schuur ingereden kon worden. In een van de deuren zat een venster, heel vroeger was dit gewoon een opening of zwart gat in de deur. Deze opening is het vagevenster. Later werd voor zo'n opening vaak een glasraam gezet, zoals op de foto het geval is.

Als je van buiten door zo'n venster naar binnen keek zag je in het begin helemaal niets, doordat het in de onverlichte schuur aardedonker was. Naar gelang je ogen aan het donker wenden begon je vaag het een en ander te onderscheiden. Misschien komt daar de naam vagevenster vandaan.

We vonden het idee van het vagevenster een goede illustratie van wat we met onze vereniging en dit blad proberen te bereiken.

Dus zo geschiede... 't Vagevenster is de naam van een blad waarin opmerkelijke verhalen over en van Berghemnaren, Berghem of ambachten en gebruiken in Berghem staan.

We bestuderen oude documenten, speuren door oude archieven en spreken met oude mensen. In het begin zal het verleden nog moeilijk te onderscheiden zijn, maar op de lange duur hopen we toch als het ware door een vagevenster de zaken langzaam maar zeker te gaan onderscheiden. Zo hopen we een beter beeld te krijgen van hoe het vroeger in Berghem was.

't Vagevenster werd voor het eerst uitgebracht in 1993, en verschijnt regilier minimaal 1x per jaar.

In 't Vagevenster staan onder andere artikelen over:

 • Diverse straatnamen en waarom ze zo heten
 • Generatie Jurgens
 • Schuurkerk Berghem
 • Oude ambachten en gebruiken
 • Grafkruis van pastoor Prinsen
 • Wie was de baas; de pastoor of de burgemeester?
 • Bodemvondsten en opgravingen op De Lallenberg te Berghem
 • Gedenksteen voor overleden missionarissen
 • R.K. Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Joseph
 • Noodziekenhuis Berghem 1944-1945

Leden van Berchs-Heem ontvangen 't Vagevenster gratis in de brievenbus. Losse nummers zijn (na) te bestellen, tegen betaling vooraf van de druk- en verzendkosten.
Om een of meerdere exemplaren van 't Vagevenster te bestellen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Berchs-Heem.

Meer over de werkgroep redactie van 't Vagevenster vind je hier.

 

Eerder verschenen nummers van 't Vagevenster sinds 1993 zijn als PDF-bestand te downloaden, klik hiervoor hieronder op het BH-logo. 
Alle eerder verschenen Vagevensters zijn ook in te zien tijdens openingstijden van de Nieuwe Heemkamer van Berchs-Heem.

 

Nr.

Uitgebracht:

Samenvatting inhoud:

Klik op het BH-logo voor PDF van 't Vagevenster:

1

04-1993

 • Oprichting Heemkundevereniging ’t Vagevenster
 • Geschiedenis rondom de gerechtsplaats Berghem
 • Jan Nelissen (1)
 • Het Kruisbeeld lang den openbare weg te Berchem

2

09-1993

 • Expositie Koninginnedag
 • Jurgens, generaties in bewegen
 • Genealogie Van Deutekom
 • Het grafkruis van pastoor Prinsen
 • Oude ambachten en gebruiken
 • Pastoor Van Genugten ereburger
 • Jan Nelissen (2)

3

02-1994

 • Op de Lallenberg te Berghem
 • Herman Parlevliet
 • Gedenksteen overleden missionarissen

4

04-1994

 • Terug naar de Lallenberg
 • Rubriek straatnamen: Van den Heuvelstraat
 • Dwarsdijken Hertogswetering, Beerse Maas en Beerse Overlaat
 • Vroeger…. Keuterboer en Arbeider

5

09-1994

 • Berghem (1935-1945) Wereldoorlog II (hoofdstuk 1 t/m 4)

6

01-1995

 • Broeder Chrysostomus
 • Vader Chrysostomus
 • Proost
 • Hendige klumpkes (De laatste klompenmakers van Berghem)
 • Jan van der Wielen
 • Allemaal familie?

7

05-1995

 • Berghem vanuit de lucht, 11 en 12 september 1944
 • Over Watersnood en Geldnood
 • Bodemvondsten
 • Kozakken in Berghem
 • Belasting rond 1700
 • D'n bik op het platteland
 • Sint Anna vereniging

8

12-1995

 • Wie was de baas, pastoor of burgemeester?
 • Noodziekenhuis 1944-1945

9

07-1996

 • Soeur St. Jacob - Anna v.d. Heuvel
 • Aanwinst voor Berchs-Heem
 • Henk Luijerink onderscheiden
 • Den Heihoek
 • Pauselijke zegen
 • Het verzamelvirus

10

12-1996

 • Schuurkerk (schuilkerk) te Berghem in de Harense Steeg
 • Broeder Hippolytus (Rudolf van der Heijden)

Nr.

Uitgebracht:

Samenvatting inhoud:

Klik op het BH-logo voor PDF van 't Vagevenster:

11

01-1997

 • Het Brabantse Boerendak
 • De Harensesteeg - 1800 tot 1850 als straatweg-waterweg-tolweg

12

05-1998

 • In memoriam Jo Hoeks-van Thiel
 • Harenseweg 1a – Een uniek monumentaal plekje
 • Monseigneur Harry van der Putten
 • De geschiedenis van de post te Berghem
 • D'n Bik op het platteland

13

04-1999

 • R.K. Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Joseph 1917-1964
 • In memoriam Henk Luijerink

14

01-2000

 • Straatnamen Broersstraat
 • Stamboomonderzoek Jan Broers
 • Berghemse St. Willibrorduskerk, een kathedraal monument
 • Notities pastoor van Genugten opnieuw gepubliceerd
 • Kerk van Berghem in vroegere jaren (deel 1)
 • Uit de notulen van het kerkbestuur periode 1854-1883

15

06-2000

 • Burenhulp jaren '50 in het Durendseind
 • Kolenhandel Den Brok
 • Kerk van Berghem in vroegere jaren (deel 2)
 • Amateur- archeoloog Jan van de Coolwijk

16

01-2001

 • Bijna 100 jaar Zusters van Liefde in Berghem 1884-1982

17

05-2001

 • Een riviertje of beek dwars door Berghem
 • Een pracht van een "huijs &f hoff" van oorsprong laat 17e eeuws

18

02-2002

 • Berghemse molens
 • Archeologie in eigen tuin
 • Berghemse mensen in 1876

19

10-2002

 • Ook Berghem was lang een koning rijk!

20

03-2003

 • Verloskunde in de vorige eeuw
 • Bruidsjurk per luchtpost
 • Thuiskooksters
 • Kerk van Berghem in vroegere jaren (deel 3 slot)
 • Notities van Pastoor van Genugten

Nr.

Uitgebracht:

Samenvatting inhoud:

Klik op het BH-logo voor PDF van 't Vagevenster:

21

01-2004

 • Het Gemeentehuis
 • Knollenplukster, Een stukje Nederlands-Berghemse geschiedenis
 • Heistraat 7

22

10-2004

 • Het Berghemse Wit-Gele kruis van 1917-2000

23

10-2005

 • Van den kromme slip
 • Thé de Smid
 • Een "Bergse saldaot” in mei 1940 (Nol van Oorsouw)

24

03-2006

 • Tol op de wegen rond Berghem

25

10-2006

 • Oorlogservaringen Harrie van Orsouw

26

11-2007

 • Het ontstaan van Landgoed Zevenbergen
 • Werken in het O.L. Vrouwe Gasthuis 1942-1945
 • De paardenhaam

27

08-2008

 • Verzet in Berghem en omgeving 1940-1945

28

03-2009

 • Martinus Oortman, onderwijzer / gelegenheidsdichter te Berghem

29

01-2010

 • Bart Megens vertelt over zijn hobby ‘Bijenhouden’
 • Michiel Withnij (1643-1721), de eerste secretaris van Berghem en Nistelrode in de geest van de Politieke Reformatie!

30

07-2011

 • De pauselijke zouaven uit Berghem

Nr.

Uitgebracht:

Samenvatting inhoud:

Klik op het BH-logo voor PDF van 't Vagevenster:

31

2012

 • Herinneringen bij het zien van deze nostalgische foto
 • Jeugdherinneringen

32

2014

 • Tot verrassing van velen bleken we familie te hebben in Noord Amerika

33

2015

 • Robert Baden-Powell
 • Scouting Berghem 70 jaar jong

34

09-2016

 • Broeder Gerard van Lith

35

02-2019

 • Brabant mei 1940

36

12-2019

 • Het onderwijs in Berghem van 1648 tot 1837