Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Beeldbank |  Nieuws |  Links |  Contact | 

Lid worden

Onze vereniging telt inmiddels ruim 225 leden. Leden krijgen onze periodiek 't Vagevenster', nieuwsbrief 't Tussedurke' en worden uitgenodigd voor onze activiteiten.

Ook u kunt lid worden van onze vereniging, de jaarlijkse contributie bedraagt slechts € 20,- per persoon.

Contributie moet jaarlijks in januari afgedragen worden. Betaling kan via volmacht of dmv automatische betaling op bankrekeningnummer NL38 RABO 0106 5168 17 t.n.v. Berchs-Heem te Berghem.

Als u lid wilt worden of vragen heeft over betaling van contributie kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Als u interesse heeft om lid te worden maar eerst wilt zien hoe het er bij onze heemkundevereniging aan toegaat, kunt u vrijblijvend een bezoek brengen aan onze heemkamer.