Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Beeldbank |  Nieuws |  Links |  Contact | 

Straatnamencommissie

​​​​​​​Heemkundevereniging Berchs-Heem boekt succes waardoor soldaat A.J. van Hintum alsnog in Berghem zijn erkenning krijgt.

Nadat de gemeente Oss in 2013 een verzoek om voor soldaat A.J. van Hintum als oorlogsslachtoffer een straat of plein in Berghem te benoemen had afgewezen, heeft de werkgroep vier-mei-viering deze vraag opnieuw aan de Heemkundevereniging Berchs-Heem voorgelegd. Het bestuur heeft deze vraag voor advies aan de straatnamencommissie voorgelegd die een grondig en uitgebreid onderzoek hiernaar verricht heeft.

Het commissieadvies - waarin op basis van argumenten om een heroverweging van het eerdere besluit van het gemeentebestuur gevraagd wordt - heeft het bestuur voorgelegd aan het gemeentebestuur van Oss. Recent is hierop aangegeven dat een positief voorstel aan het gemeentebestuur van Oss ter vaststelling voorgelegd wordt.

Het commissieadvies bestaat onder andere uit: 

 • Gemeentelijke erkenning van A.J. van Hintum als militair oorlogsslachtoffer door het gemeentebestuur van Berghem.
  Het gemeentebestuur van Berghem heeft bij besluit van 18-09-1968 een gedenksteen opgenomen aan het toenmalige gemeentehuis a/d Burgemeester van Erpstraat te Berghem ter gedachtenis aan de Berghemse Indië-oorlogsslachtoffers.Op deze gedenksteen is ook A.J. van Hintum als militair oorlogsslachtoffer opgenomen. 
  Tot 2015 vond op deze plaats de jaarlijkse 4-mei dodenherdenking van de gemeente Berghem/Oss plaats. Ter herinnering is eerder door het gemeentebestuur van Berghem naar de op deze plaquette vermelde Berghemse oorlogsslachtoffers J. Broers, H. Parlevliet en W. v.d. Heuvel een straatnaam benoemd, t.w. Broersstraat, Parlevlietstraat en Van den Heuvelstraat.
 • Kerkelijke erkenning van A.J. van Hintum als militair oorlogsslachtoffer door de R.K. parochie St. Willibrordus te Berghem.
  Ook kerkelijk kreeg A.J. van Hintum erkenning als oorlogsslachtoffer.
  In de R.K. parochiekerk St. Willibrordus hangt een foto-plaquette van Berghemse oorlogsslachtoffers waarbij ook A.J. van Hintum is opgenomen.
  Ter herinnering zijn eerder door het gemeentebestuur van Berghem naar de op deze plaquette vermelde Berghemse oorlogsslachtoffers J. Broers, H. Parlevliet en W. v.d. Heuvel een straatnaam benoemd, t.w. Broersstraat, Parlevlietstraat en Van den Heuvelstraat.
  In deze R.K. parochiekerk vond tot 2015 de jaarlijkse dodenherdenkingsviering plaats
 • Opname van A.J. van Hintum op het Herdenkingsmonument Oorlogsslachtoffers Berghem te Berghem.
  Het op 03-05-2015 mede door wethouder Van der Schoot van de gemeente Oss onthulde Herdenkingsmonument Oorlogsslachtoffers Berghem op de hoek van de Wilhelminasingel/Van den Heuvelstraat bevat ook de naam van A.J. van Hintum als militair oorlogsslachtoffer.
  Hiermee is A.J. van Hintum wederom als oorlogsslachtoffer erkend. Bij dit herdenkingsmonument vindt vanaf 2015 de jaarlijkse 4-mei dodenherdenking plaats.

 

Commissieadvies.
Op grond van de bovenstaande bevindingen en constateringen acht de commissie afdoende aangetoond dat de op 12-03-1925 te Berghem geboren en op 03-11-1947 te Utrecht overleden A.J. van Hintum als militair oorlogsslachtoffer erkend dient te worden en stelt voor om het speelterrein/plantsoen aan de Wilhelminasingel tussen de Nelissenstraat en Toxopeusstraat te benoemen naar A.J. van Hintum -militair oorlogsslachtoffer- geboren 12-03-1925 te Berghem en overleden op 03-11-1947 te Utrecht, als “Van Hintum plantsoen”.

De straatnamencommissie van Heemkundevereniging Berchs-Heem bestaat uit:
Jos van der Burgt-Verbruggen
Bert Akkermans
Leo van Oorsouw

Voor een volledig exemplaar van het advies van de straatnamencommissie klik hier

 

 

 

Laatste nieuwsberichten

Archief