Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Beeldbank |  Nieuws |  Links |  Contact | 

Jaarvergadering 2010

Het bestuur van Berchs-Heem nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering op 25 maart 2010.

De jaarvergadering vindt plaats in de Meerzaal van de Berchplaets en begint om 20.00u.

Agenda:
• Opening

• Notulen jaarvergadering 2009

• Jaarverslag 2009

• Financieel jaarverslag en overzicht jaarrekening 2009

• Verslag kascommissie

• Verkiezing nieuw kascommissielid

• Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:
Ria Boeijen en Willy van Erp
Aftredend en niet herkiesbaar:
Jan van der Burgt
Belangstellenden, aantoonbaar schriftelijk gesteund door minimaal 5 leden, kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen tot aanvang van de vergadering.
Het bestuur draagt Gerard van der Linden voor als de nieuwe voorzitter van Berchs-Heem.

• Ingekomen stukken

• Mededelingen

• Ideeën, suggesties voor programma-activiteiten

• Rondvraag

Pauze

Na de pauze wordt er een film van Berghem uit 1953 gedraaid.
In deze film worden beelden vertoond van Berghemse mensen in de jaren 50 in hun dagelijkse leven en bezigheden.
Tot ziens op de jaarvergadering.

Laatste nieuwsberichten

Archief