Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Beeldbank |  Nieuws |  Links |  Contact | 

Jaarvergadering

27 Maart

Uitnodiging jaarvergadering 2014Dames en heren, leden van Berchs-Heem,
 
het bestuur van Heemkundevereniging Berchs-Heem nodigt U uit voor de jaarvergadering:
 
Datum : donderdag 27 maart
Aanvang : 20.00 uur
Plaats: Zalencentrum Merx Zaal 2
 
De agenda luidt als volgt:
 1. Opening voorzitter
 2. Notulen jaarvergadering 2013
 3. Jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag 2013
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing nieuw kascommissielid
 7. Bestuursverkiezing
  - Aftredend en herkiesbaar: Lambert van Hintum en Gerard van der Linden
  - Aftredend en niet herkiesbaar: Ans den Brok
  Het bestuur draagt de heer Gerard Hoeks voor als bestuurslid
  Belangstellenden, aantoonbaar schriftelijke gesteund door minimaal 5 leden, kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen tot aanvang van de vergadering.
 8. Ingekomen stukken
 9. Mededelingen
 10. Voorstel activiteiten, eventueel aangevuld met ideeën vanuit de leden van het Berchs-Heem

  Pauze
   
 11. Rondvraag
 12. Het gesproken woord van Ineke Mulders
 13. Korte film van de verhuizing van het gemeentehuis van Berghem naar ’t Klooster in Berghem met foto’s 
Tot ziens op de jaarvergadering,
Met vriendelijke groet,
Bestuur Heemkundevereniging Berchs-Heem

Laatste nieuwsberichten

Archief