Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Beeldbank |  Nieuws |  Links |  Contact | 

Bergs Woordenboek

Bergs dialect

Om er voor te zorgen dat het dialect van Berghem niet zomaar verdwijnt in de tijd is een aantal mensen bezig een zogeheten ‘Bergs woordenboek' samen te stellen. U kunt hen helpen...

DIALECT

Het is een bekend gegeven dat dialecten veranderen en zelfs verdwijnen. Het dialect wordt bij lange na niet meer gesproken zoals vijftig jaar geleden. Kinderen worden niet meer zoals vroeger in de streektaal of in het plaatselijk dialect opgevoed en zullen dit om die reden niet meer door kunnen geven aan volgende generaties. Dialect is ouder dan de standaardtaal. Het standaard-Nederlands heeft zich uiteindelijk ontwikkeld uit de dialecten, die vooral als spreektaal gebruikt werden. Dialect geeft iets weer van de volksaard. Een dialect heeft diepe wortels in het verleden maar vervult nog steeds een belangrijke functie in een hedendaagse (dorps)gemeenschap. Het dialect van Berghem is daar een voorbeeld van. Om er voor te zorgen dat het dialect van Berghem niet zomaar verdwijnt in de tijd is een aantal mensen bezig een zogeheten ‘Bergs woordenboek' samen te stellen.

Bergs Woordenboek

BERGS WOORDENBOEK

Veel voorwerk voor dit woordenboek is al gedaan maar het is nooit genoeg. Het woordenboek zal een groot aantal woorden, uitdrukkingen en gezegden uit ‘ons' dialect bevatten en daarnaast zullen er ook karakteristieken zoals plaatsen en personen uit Berghem in worden opgenomen. Er zal een CD bijgevoegd worden waarop de uitspraak van het dialect te horen zal zijn.

Om het 'Bergs woordenboek' tot een succes te maken roepen wij de hulp in van eenieder uit onze gemeenschap die het echte dialect (Bergs) een warm hart toedraagt en bereid is zijn kennis hiervan vast te laten leggen.

Jo Hoeks van Thiel

JO HOEKS VAN THIEL

Jarenlang heeft Jo Hoeks de bergse woorden en uitdrukkingen die haar opvielen, opgeschreven. Zij verzamelde deze en speurde ook naar de betekenis en de wijze waarop ze gebruikt werden. Dit heeft geleid tot een manuscript met zo'n dikke 2000 typische woorden en uitdrukkingen. Na haar dood in 1996 is deze verzameling een tijdlang uit het 'zicht' geweest, maar nu lijkt de tijd rijp om de woordenschat voor iedereen die deze wil lezen beschikbaar te maken. Iets wat ook de uitdrukkelijke wens was van Jo Hoeks zelf.

 

NIEUWE AANWINSTEN

Waar gaat het om? Wij zijn op zoek naar echte (oude) Bergse dialectwoorden en uitdrukkingen die nu nog steeds worden gebruikt, maar ook woorden en uitdrukkingen die nog slechts door de oudere generaties in Berghem worden gehanteerd. Omdat het vrij lastig is zo maar een aantal echte (oude) dialectwoorden te noteren helpen wij met een aantal voorbeelden. Deze voorbeelden zijn thematisch gerangschikt in het vragenformulier dat je per telefoon of per email kunt opvragen bij de onderstaande twee personen. Wij hopen uiteraard op veel reacties vanuit Berghem om het ‘Bergs woordenboek' zo compleet mogelijk te maken.

 

CONTACTPERSONEN VOOR HET BERGS WOORDENBOEK:

Theo Hoeks, telefoon (0412) 690066,

e-mail: thoeks@planet.nl

Leo Hoeks, telefoon (0412) 402653,

e-mail: bergaheima@kabelfoon.nl

 

INTERVIEWGROEP "de Lijndenboom"

Lijndenboom

De interviewgroep "de Lijndenboom" van Berchs-Heem houdt zich bezig met het vastleggen van mondelinge geschiedenis. Doelstelling is het opnemen van de geschiedenis van Berghem die verteld wordt door haar eigen inwoners. Om zoveel mogelijk van het "Bergs" dialect te bewaren voor volgende generaties is het van belang dat de verhalen worden verteld in het plaatselijk dialect.

Wij komen graag in contact met mensen uit de "Bergse" gemeenschap die geinterviewd willen worden in het plaatselijk dialect over allerlei onderwerpen.

Als je meer wilt weten over onze activiteiten neem dan contact met ons op of via het secretariaat van de vereniging:

Info@berchs-heem.nl

 

DE INTERVIEWGROEP BESTAAT UIT:

Gerard Hoeks: Tel.0412-401844

Theo Hoeks: Tel.0412-690066

Henk van Breda: Tel.0412-402471

Leo Hoeks: Tel.0412-402653

 

Laatste nieuwsberichten

Archief