Home |  De vereniging |  Werkgroepen |  Publicaties |  Agenda |  Foto archief |  Nieuws |  Links |  Contact | 

Verslag leden jaarvergadering 2015
19/3 - 20/3/2015

Waar
Zalencentrum Merx Zaal 2 - Burg. van Erpstraat 25 Berghem Nederland

Notulen jaarvergadering 19-03-2015

Afwezig met bericht: Fia vanBethlehem – Nellie Boeijen – Bert Akkermans Perry van Deutekom – Marieke Spanjers – Riny Boeijen

Opening voorzitter

Omdat onze voorzitter wat verlaat is,  heet de vicevoorzitter, Willy van Erp, de leden welkom en opent de vergadering.

Notulen jaarvergadering 2014

De notulen 2014 liggen ter inzage op tafel.

Jaarverslag

Het jaarverslag 2014-2015 wordt voorgelezen door de secretaris.

Financieel jaarverslag 2014

Het financieel jaarverslag wordt op de beamer vertoond en toegelicht door onze penningmeester.

Verslag kascommissie

De kascontrole 2014 is dit jaar gedaan door Marianne van de Broek en Rinie van den Heuvel.

Volgens Marianne van den Broek zag alles er netjes uit en heeft de kascommissie hun goedkeuring gegeven. De penningmeester kreeg wel het advies één rekening op te heffen.

Verkiezing nieuw kascommissielid

De kascommissie voor het jaar 2015 zijn  Rinie van den Heuvel en Hans Brands

Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar Willy van Erp en Ria Boeijen

Er wordt een gedicht voorgelezen door Ineke Mulders

Willy

Zijn taken zijn vaak niet zo eenduidig omschreven maar hij heeft inzicht van heemkunde. Hij heeft een uitgebreide kennis .

Hij houdt echt van werken  in een team, wil dan wel graag alle neuzen dezelfde kant op hebben.

Hij heeft in de samenwerking geen voorkeur voor mensen met bepaalde teamrollen. Hij kan met iedereen overweg.

Hij is al jaren lid van onze vereniging en sinds 2007 vicevoorzitter

Het laatste jaar zette hij zich in voor de organisatie van het oorlogsmonument.

Hij  wordt automatisch de plaatsvervanger van de voorzitter bij diens afwezigheid en is meestal diens rechterhand.

Willy stelt zich kandidaat  om nog een termijn van vier jaar in dit team mee te doen.

Het bestuur stemt volmondig toe in zijn  besluit  en wij vragen de aanwezige leden voor een akkoord. Applaus als u hiermee instemt.

Ria

Zij is een waarnemer in de top,
een seismograaf, een fijngevoelig instrument
dat dagelijkse trillingen
als uitslag registreert.

Zij is een toehoorder
een omgekeerde luidspreker die
in vertrouwen
klanken absorbeert.

Zij is een nieuwsbron, een lijfwacht,
een regelaar die
voor wie hulp behoeft
agenda's strak beheert.

Zij is een laptop,
een tekstverwerker die gaten stopt
op hoog niveau en
- onvermoeibaar - teksten redigeert.

Haar mening houdt ze voor zichzelf,
dat is de kracht van het beroep
Totdat er ,soms, ondanks haar wil
in haar een mening explodeert.

Zij is vandaag herkiesbaar en wij willen graag dat ze deze taken kan blijven  doen. Van het bestuur krijgt ze de volledige steun.

De aanwezige leden kunnen hiermee instemmen door haar een daverend applaus te geven.

De leden geven hun goedkeuring aan deze bestuursverkiezing.

Voorgenomen activiteiten

De voorgenomen activiteiten worden op de beamer vertoond.

Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen

Oorlogsmonument

Samen met de Werkgroep 4 mei,  een tweetal vertegenwoordigers van de Dorpsraad Berghem en een aantal leden van  Heemkundevereniging Berchs-Heem zijn wij al geruime tijd in overleg om te komen tot een nieuw Herdenkingsmonument in Berghem op  de hoek Wilhelminasingel/van de Heuvelstraat.

Reden waarom wij een nieuw Herdenkingsmonument willen plaatsen is dat het voormalig gemeentehuis van Berghem nu  zakelijk/particulier bezit is, en dat op de aanwezige herdenkingsplaquette slechts 4 namen staan vermeld. Terwijl in werkelijkheid  19 personen in of direct na de oorlog zijn omgekomen. Ook is het dit  jaar precies 70 jaar geleden is dat heel Nederland werd bevrijd. De bedoeling is het om het monument  tussen medio en eind april te realiseren, zodat wij deze dodenherdenking, na 70 jaar, op een bijzonder waardige manier  kunnen beleven.

In gezamenlijk overleg hebben wij gekozen voor een ontwerp van Beeldend Berghem. Het ontwerp van het nieuw herdenkingsmonument betreft een open boek met aan de linkerzijde een reliëf van een boom met vallende bladeren en aan de rechterzijde de namen van de overleden personen. Het materiaal dat gebruikt wordt is roestvrij staal en de namen aan de rechterkant worden uitgesneden.

Rondvraag

De plaquette bij het gemeentehuis blijft zitten.

Er moet nog beslist worden over een expositie tijdens de opening van het nieuwe herdenkingsmonument. Wij zullen dit t.z.t. in de media brengen.

Er zijn door de prijsverhoging van de contributie voor leden buiten Berghem leden afgevallen. Er zijn ook weer leden bijgekomen. Het ledenaantal is hetzelfde gebleven.

Berchs-Heem is van plan bomen te adopteren. We moeten informeren of dit al niet gedaan wordt door natuurbeheer. We zullen dit op de bestuursagenda plaatsen.

Pauze

Na de pauze wordt het 2e deel van de film over 1963 vertoond.

Zet dit evenement in je agenda

 

Komende agendapunten

Eerdere agendapunten

16-22 februari 2020 Geplande activiteiten van Berchs-Heem week 08-2020
09-15 februari 2020 Geplande activiteiten van Berchs-Heem week 07-2020
02-08 februari 2020 Geplande activiteiten van Berchs-Heem week 06-2020
26-01 februari 2020 Geplande activiteiten van Berchs-Heem week 05-2020
19-25 januari 2020 Geplande activiteiten van Berchs-Heem week 04-2020
12-18 januari 2020 Geplande activiteiten van Berchs-Heem week 03-2020
05-11 januari 2020 Geplande activiteiten van Berchs-Heem week 02-2020
21-04 januari 2020 Geen activiteiten van Berchs-Heem in week 52-2019 en week 01-2020
15-21 december 2019 Geplande activiteiten van Berchs-Heem in week 51-2019
08-14 december 2019 Geplande activiteiten van Berchs-Heem in week 50-2019
02-07 december 2019 Geplande activiteiten van Berchs-Heem in week 49-2019
24-02 december 2019 Geplande activiteiten van Berchs-Heem in week 48-2019
18-23 november 2019 Geplande activiteiten van Berchs-Heem in week 47-2019
19-20 september 2019 Agenda leden jaarvergadering 2019
14-15 september 2019 Opening Nieuwe Heemkamer (14-09-2019)
14-15 september 2019 Erfgoedtentoonstelling in de Nieuwe Heemkamer (14/15-09-2019)
31-07 augustus 2019 Rondbrengen/versturen feestelijke uitgave 2019 van ‘t Tussedurke
13-14 augustus 2019 Schoffelbeurt door het bestuur rondom het Herdenkingsmonument Oorlogsslachtoffers Berghem
04-05 augustus 2019 Verhuizing en inhuizing Nieuwe Heemkamer
22-23 maart 2018 Verslag leden jaarvergadering 2018
23-30 december 2017 Tentoonstelling afscheid van het Oude Klooster
23-24 maart 2017 Agenda leden jaarvergadering 2017 en lancering Beeldbank-Berghem
19-20 maart 2017 Heemkamer gesloten ivm viering 25-jarig jubileum
19-20 maart 2017 Receptie 25 jarig jubileum Berchs-Heem
11-12 september 2016 Open monumentendag 2016 - Symbolen en iconen
01-02 juli 2016 Heemkamer gesloten
29-30 mei 2016 Stadswandeling Ravenstein
22-23 maart 2016 Agenda leden jaarvergadering 2016
03-04 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie 2016
17-18 december 2015 Lezing: 'Bijgeloof in Brabant’ een zeer herkenbaar onderwerp
20-21 september 2015 Fietstocht Slabroek
12-13 september 2015 Open Monumentendag 2015
03-04 mei 2015 Onthulling Herdenkingsmonument - Zondag 3 mei 2015
19-20 maart 2015 Verslag leden jaarvergadering 2015
04-05 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie 2015
11-12 december 2014 Gezin XXL - lezing door Ad Rooms
06-07 november 2014 Lezing Napoleon op reis door Brabant in 1809
28-29 september 2014 Uitnodiging tentoonstelling inkijkkastjes
19-20 september 2014 Herdenking van 70 jaar Market Garden
13-14 september 2014 Open monumentendag
07-08 september 2014 Documentaire “Market Garden“Heemkundevereniging door Berchs-Heem
01-02 juni 2014 Fietstocht naar Keent
06-07 april 2014 Openstelling Heemkamer
27-28 maart 2014 Leden jaarvergadering 2014
06-07 maart 2014 Lezing Bombardement Nijmegen 22 februari 1944
02-03 maart 2014 Heemkamer Berchs-Heem met Carnaval gesloten
28-29 november 2013 Lezing Ijsgang in de Maas
24-25 oktober 2013 Lezing Rimpelkes
14-15 september 2013 Heemkamer gesloten
14-15 september 2013 Open Monumentendagen
23-24 juni 2013 Bezoek Nationaal Monument Kamp Vught
11-12 mei 2013 Fototentoonstelling Bergse verenigingen uit de vurrige eeuw
28-29 april 2013 Fietstocht Groen van Toen
25-26 april 2013 Lezing Groen van Toen
21-22 maart 2013 Leden jaarvergadering 2013
07-08 januari 2013 Nieuwjaarsborrel 2013
22-01 november 2019 Afscheid Sint Josephschool Berghem
08-01 november 2019 Kaartverkoop Soldaote
08-09 september 2012 Open Monumentendag 2012 - monumenten, rondleidingen, busexcursie
28-29 juni 2012 Lezing Medicatie en gezondheidszorg in de Brabantse historie
22-23 april 2012 Bezoek Erfgoedlokaal Haren
29-30 maart 2012 Leden jaarvergadering 2012
24-25 januari 2012 Lezing De Bende van Oss 'Sabel tegen mes'
08-09 november 2011 The spirit of Dowsing - Wichelroedelopen en grafheuvels
23-24 oktober 2011 CD Presentatie Voetsporen van MarieChristien
25-26 september 2011 Rondwandeling in de Kasteeltuinen van Arcen
10-11 september 2011 Open monumentendagen 2011
29-30 mei 2011 Rondvaarttocht op de Binnendieze
29-30 januari 2011 Fototentoonstelling "Kende gè d'n dieje nog ?"
16-17 januari 2011 Brabantse avond 2011
18-17 januari 2011 Tweede editie van de Brabant Quiz: ‘Puzzel mee met René’!
07-08 november 2010 Excursie Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek
02-03 november 2010 Geschiedenis van de oude dorpen van de nieuwe gemeente Oss
31-01 november 2010 Archeologische studiedag
14-09 januari 2011 Tentoonstelling 'Licht in de duisternis' Kamp Vught
17-18 juli 2010 Excursie Traditiekamer Vliegbasis Volkel
08-09 juli 2010 Uitnodiging onthulling Empelse Folly van Paul van Osch en opening speelplaats Kasteelpark Empel
13-14 juni 2010 Brabants Dialectenfestival Lieshout
12-13 juni 2010 Opening Kerktuin Berghem
25-26 maart 2010 Leden jaarvergadering 2010
27-28 februari 2010 Excursie naar de Kildonkse Molen in Dinther
30-31 januari 2010 Brabantse Avond 2010 met de Revuo's
07-08 januari 2010 Lezing over de Kildonkse Molen
28-29 november 2009 Bergs Woordenboek: Extra verkoopdata woordenboeken
20-21 november 2009 Presentatie Bergs Woordenboek
27-28 september 2009 Berghem Bruist 2009
23-24 mei 2009 Fototentoonstelling 50 Jaar Priesterschap
08-10 mei 2009 Fototentoonstelling Bergse Oorlogsslachtoffers
04-06 mei 2009 Fototentoonstelling Bergse Oorlogsslachtoffers
26-27 april 2009 Bezichtiging Grote Kerk Oss
19-20 maart 2009 Leden jaarvergadering 2009
07-08 februari 2009 Brabantse Avond
03-04 februari 2009 Bijeenkomst Vagevenstergroep
22-23 januari 2009 Bestuursvergadering
21-22 januari 2009 Bijeenkomst fotoclub
06-07 januari 2009 Bijeenkomst Vagevenstergroep
09-10 december 2008 Bijeenkomst Vagevenstergroep
03-04 december 2008 Bijeenkomst fotoclub
23-24 november 2008 Bezoek Erfgoedlokaal Haren
20-21 november 2008 Lezing: Van karrenspoor tot snelweg
04-05 november 2008 Bijeenkomst Vagevenstergroep
30-31 oktober 2008 Bestuursvergadering
22-23 oktober 2008 Bijeenkomst fotoclub
25-26 september 2008 Bestuursvergadering
13-14 september 2008 Open monumentendag 2008
28-29 augustus 2008 Bestuursvergadering
27-28 augustus 2008 Bijeenkomst fotoclub Berchs-Heem
14-15 juni 2008 Excursie Bierbrouwerij Oijen
12-13 mei 2008 Kunst en Kitsch
03-04 april 2008 Bestuursvergadering
19-19 maart 2008 Leden jaarvergadering 2008
23-24 februari 2008 Brabantse Avond
28-29 november 2007 Foto's nabestellen St. Aloysiusschool
14-15 november 2007 Foto's nabestellen St. Aloysiusschool
03-04 november 2007 Fototentoonstelling van de jongensschool St. Aloysius
27-28 oktober 2007 Fototentoonstelling van de jongensschool St. Aloysius
13-14 oktober 2007 Bezoek schuilkelder Oss
23-24 maart 2007 Verslag leden jaarvergadering 2017