website activiteiten6

Activiteiten 2017

In 2017 heeft heemkundevereniging Berchs-Heem -buiten de reguliere- de volgende activiteiten gehouden:

(Klik op de rood gekleurde tekst voor meer betreffende info)


website 2019-12-04 11.05.12 www.beeldbank-berghem.nl Foto

14-12-2017 Beeldbank-Berghem een project van Heemkundevereniging Berchs-Heem
Heemkundevereniging Berchs-Heem heeft veel foto’s, bidprentjes, boeken, objecten en documenten online.
Heemkundevereniging Berchs-Heem heeft middels de Beeldbank-Berghem ruim 5000 foto’s van Berghem e.o., bijna 1200 bidprentjes, ruim 500 boeken, bijna 800 objecten en ruim 600 documenten online staan, boordevol informatie. over Berghem e.o.
Heb je vragen of aanvullende gegevens over de getoonde foto’s, bidprentjes, boeken, objecten of documenten, stuur dan een berichtje via het reactie formulier-bezoekers op deze website.
Heb je nog foto’s, bidprentjes, boeken, objecten of documenten die u over wilt dragen aan Berchs-Heem of laten digitaliseren door Berchs-Heem, stuur dan een berichtje via het reactie formulier-bezoekers op deze website.
Indien je bezwaar hebt tegen de publicatie van een bepaalde foto of gegevens op de Beeldbank-Berghem op grond van privacy of copyright, stuur dan een berichtje via het reactie formulier-bezoekers bij de betreffende foto.
Heemkundevereniging Berchs-Heem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien mogelijke claim(s) met betrekking tot de (schending) van privacy of copyright door publicatie van foto’s en afbeeldingen op de website Beeldbank-Berghem.
(Klik hier om op de website ‘Beeldbank-Berghem’ te komen)


Fototentoonstelling St Joseph

06-12-2017 Afscheid van het oude klooster met schoolherinneringen
Afscheid van het oude klooster met schoolherinneringen
Afscheidstentoonstelling in het oude klooster
Heemkundevereniging Berchs-Heem te Berghem organiseert eind 2017 een afscheidstentoonstelling in het oude klooster over het oude klooster.
Berchs-Heem wordt weer ontheemd. Na vier jaar in het oude klooster aan de Willibrordusstraat in Berghem moet de heemkundevereniging weer op zoek naar een nieuwe huisvesting. Het was zeer goed toeven in het oude klooster waar we dan ook met veel plezier op terug mogen zien. Helaas komt hieraan wat ons betreft veel te vroeg een eind aan. Om toch op een waardige manier afscheid te nemen van dit oude mooi gebouw hebben we besloten een expositie te houden die betrekking heeft op alles wat te maken heeft met de eerste bestemming van dit gebouw.
De zusters (7) van Liefde uit Schijndel zijn hier gekomen, 10 november 1884, vooral met de taak om zorg te dragen voor de ouderen, de bejaarden van Berghem. De inzegening van het Liefdeshuis en de meisjesschool is op 13 november 1884. In 1885 kreeg men de kloosterkapel met een bescheiden tabernakel zodat vanaf dat moment O.L. Heer ook daar aanwezig was. In 1914 wordt een zuster als wijkverpleegster aangesteld. In de oorlog is er een noodhospitaal geweest in de toenmalige bewaarschool.
Zuster Josephina heeft vanaf 2 februari 1937 als hoofd van de school haar diensten verleend aan de lagere meisjesschool. In 1947 kwam de huishoudschool voor het zevende en achtste leerjaar erbij. In 1951 werd de nieuwe meisjesschool ingezegend. In 1959 werd de VGLO school opgericht onder leiding van zuster Josephina. Deze school werd later, in 1968, de LEAO-school. In 1971 vertrok zuster Josephina, om gezondheidsredenen, uit Berghem. In 1968 heeft zuster Marie Jeannette, als zuster, het laatste hoofd van de meisjesschool, afscheid genomen. Piet Vermeulen werd toen als eerste niet kloosterling hoofd van de meisjesschool. Ook is dan inmiddels zuster Odila als hoofdleidster van de kleuterschool vertrokken en heeft juffrouw Clara Jansen de leiding overgenomen. Vanaf 1971 worden de lagere scholen, basisscholen en worden de klassen gemengd. Er komen voor het eerst jongens en meisjes in één klas met veel onderwijzers en onderwijzeressen en steeds minder zusters.
In 1980 wordt het beheer en de exploitatie van de bejaardenzorg overgenomen van de zusters van Liefde door een stichting: ”De Wilberthof”.
De expositie geeft een overzicht van de aanwezigheid van de zusters van Liefde en hun betekenis voor Berghem. Ook is er aandacht voor de tijd nadat de zusters Berghem hebben verlaten. Ook kunnen oud leerlingen van de Josephschool, zowel jongens als meisjes, foto’s en schoolklanken van hun jaargang bekijken.
Voor iedereen is er wel een herinnering aan deze mooie oude locatie. Komt dat zien!
Openingstijden
De tentoonstelling is te bezoeken op: 23, 24, 26, 27, 28, 29 en 30 december zijn van 11.00-16.00 uur.
Ingang: Sint Willibrordusstraat 49, Berghem.
Bestuur Berchs-Heem


Rabobank Clubkas 2017

07-11-2017 Bedankt, stemmers op Berchs-Heem!
Leden van de Rabobank mogen stemmen van 9 oktober tot en met 23 oktober op hun favoriete club of vereniging.
Heemkundevereniging Berchs-Heem gaat voor een nieuwe huisvesting in Berghem.
Zoals u ongetwijfeld weet moet Berchs-Heem per 1 december a.s. uit het oude klooster zijn.
Helpt u ook mee door te stemmen op Heemkundevereniging Berchs-Heem, zodat zij komend jaar in een nieuw onderkomen haar intrek kan nemen.
De 149 stemmen op Berchs-Heem waren goed voor een opbrengst €670,50.
Mogen wij u bij voorbaat danken voor het stemmen op Berchs-Heem.


Dakloos1

25-07-2017 Berchs-Heem opnieuw ontheemd
Uitstel, geen afstel.
Berchs-Heem nog steeds op zoek naar vervangende ruimte voor de heemkunde.
In eerste instantie moest Berchs-Heem de huidige locatie aan de Willibrordusstraat per 1 oktober verlaten, die datum werd uitgesteld naar 1 december.
We hebben nog enig uitstel gekregen, maar de noodzaak om zo snel mogelijk een nieuwe locatie te vinden is er nog steeds.
Wij horen graag van u als u een goede, betaalbare suggestie heeft of liever nog, als u een ruimte heeft waar wij voor langere tijd gebruik van kunnen maken.
Oorspronkelijk bericht:
Wellicht heeft u het in de wandelgangen gehoord dat Berchs-Heem per 1 oktober a.s. uit het Klooster moet vertrekken.
Weer een grote verhuizing waar we niet op zitten te wachten.
Wij als bestuur hadden steeds gehoopt dat we in het Klooster konden blijven zitten, maar niets is minder waar.
Tot op dit moment hebben wij nog geen andere locatie waar we direct en voor langere periode zouden kunnen blijven zitten.
Daarom doen wij ook een beroep op jullie of iemand iets weet in Berghem, een mooie locatie waar de Heemkundevereniging voor langere tijd zou kunnen blijven zitten.
Uiteraard zijn andere ideeën ook welkom, zoals koop of huurkoop.
We horen van jullie,
Bestuur Berchs-Heem


Boek meester gielen

24-07-2017 Boek over Meester Gielen
Boek over Meester Gielen met als titel “De meester, kroniek van een idealist”
U bent welkom op 2 september tijdens de boekpresentatie door Leo Hoeks, die het eerste exemplaar van zijn nieuwste boek zal overhandigen aan de dochter van meester Gielen.
U kunt dit prachtige boek van Leo Hoeks nu al (met korting) bestellen of na afloop van de boekpresentatie kopen.


van hintum2

19-04-2017 Advies straatnamencommissie soldaat A.J. van Hintum
Heemkundevereniging Berchs-Heem boekt succes waardoor soldaat A.J. van Hintum alsnog in Berghem zijn erkenning krijgt.
Nadat de gemeente Oss in 2013 een verzoek om voor soldaat A.J. van Hintum als oorlogsslachtoffer een straat of plein in Berghem te benoemen had afgewezen, heeft de werkgroep vier-mei-viering deze vraag opnieuw aan de Heemkundevereniging Berchs-Heem voorgelegd. Het bestuur heeft deze vraag voor advies aan de straatnamencommissie voorgelegd die een grondig en uitgebreid onderzoek hiernaar verricht heeft.
Het commissieadvies – waarin op basis van argumenten om een heroverweging van het eerdere besluit van het gemeentebestuur gevraagd wordt – heeft het bestuur voorgelegd aan het gemeentebestuur van Oss. Recent is hierop aangegeven dat een positief voorstel aan het gemeentebestuur van Oss ter vaststelling voorgelegd wordt.
Het commissieadvies bestaat onder andere uit:
Gemeentelijke erkenning van A.J. van Hintum als militair oorlogsslachtoffer door het gemeentebestuur van Berghem.
Het gemeentebestuur van Berghem heeft bij besluit van 18-09-1968 een gedenksteen opgenomen aan het toenmalige gemeentehuis a/d Burgemeester van Erpstraat te Berghem ter gedachtenis aan de Berghemse Indië-oorlogsslachtoffers.Op deze gedenksteen is ook A.J. van Hintum als militair oorlogsslachtoffer opgenomen.
Tot 2015 vond op deze plaats de jaarlijkse 4-mei dodenherdenking van de gemeente Berghem/Oss plaats. Ter herinnering is eerder door het gemeentebestuur van Berghem naar de op deze plaquette vermelde Berghemse oorlogsslachtoffers J. Broers, H. Parlevliet en W. v.d. Heuvel een straatnaam benoemd, t.w. Broersstraat, Parlevlietstraat en Van den Heuvelstraat.
Kerkelijke erkenning van A.J. van Hintum als militair oorlogsslachtoffer door de R.K. parochie St. Willibrordus te Berghem.
Ook kerkelijk kreeg A.J. van Hintum erkenning als oorlogsslachtoffer.
In de R.K. parochiekerk St. Willibrordus hangt een foto-plaquette van Berghemse oorlogsslachtoffers waarbij ook A.J. van Hintum is opgenomen.
Ter herinnering zijn eerder door het gemeentebestuur van Berghem naar de op deze plaquette vermelde Berghemse oorlogsslachtoffers J. Broers, H. Parlevliet en W. v.d. Heuvel een straatnaam benoemd, t.w. Broersstraat, Parlevlietstraat en Van den Heuvelstraat.
In deze R.K. parochiekerk vond tot 2015 de jaarlijkse dodenherdenkingsviering plaats
Opname van A.J. van Hintum op het Herdenkingsmonument Oorlogsslachtoffers Berghem te Berghem.
Het op 03-05-2015 mede door wethouder Van der Schoot van de gemeente Oss onthulde Herdenkingsmonument Oorlogsslachtoffers Berghem op de hoek van de Wilhelminasingel-Van den Heuvelstraat bevat ook de naam van A.J. van Hintum als militair oorlogsslachtoffer.
Hiermee is A.J. van Hintum wederom als oorlogsslachtoffer erkend. Bij dit herdenkingsmonument vindt vanaf 2015 de jaarlijkse 4-mei dodenherdenking plaats.
Commissieadvies.
Op grond van de bovenstaande bevindingen en constateringen acht de commissie afdoende aangetoond dat de op 12-03-1925 te Berghem geboren en op 03-11-1947 te Utrecht overleden A.J. van Hintum als militair oorlogsslachtoffer erkend dient te worden en stelt voor om het speelterrein-plantsoen aan de Wilhelminasingel tussen de Nelissenstraat en Toxopeusstraat te benoemen naar A.J. van Hintum -militair oorlogsslachtoffer- geboren 12-03-1925 te Berghem en overleden op 03-11-1947 te Utrecht, als “Van Hintum plantsoen”.
Voor een volledig exemplaar van het advies van de straatnamencommissie klik hier.