website activiteiten6

Activiteiten 2015

In 2015 heeft heemkundevereniging Berchs-Heem -buiten de reguliere- de volgende activiteiten gehouden:

(Klik op de rood geaccentueerde tekst voor meer betreffende info)


paul spapens1

17-12-2015: Lezing ‘Bijgeloof in Brabant’

‘Bijgeloof in Brabant’ is het onderwerp van een lezing die op donderdag 17 december wordt georganiseerd door heemkundekring Berchs-Heem in Berghem wordt georganiseerd. De lezing wordt gegeven door Paul Spapens. Deze Brabantse journalist en schrijver is gespecialiseerd in Brabants volksgeloof. Bijgeloof is daar een tot de verbeelding sprekend en voor iedereen herkenbaar onderdeel van.
‘Bijgeloof in Brabant’; een zeer herkenbaar onderwerp.
Op initiatief van heemkundekring Berchs-Heem wordt de (interactieve) lezing gegeven in zalencentrum De Merx, Burgemeester van Erpstraat 25 in Berghem. Aanvang: 19.30 uur. Paul Spapens staat garant voor een plezierige lezing. Hij is voormalig dagbladjournalist en hij publiceerde tientallen boeken over Brabantse onderwerpen, in het bijzonder immaterieel erfgoed.
Paul Spapens baseert zijn lezing deels op zijn boek ‘Bijgeloof van alledag’. In dit succesvolle boek geeft hij voor elke dag van het jaar een voorbeeld van een bijgelovige praktijk. Zijn journalistieke achtergrond blijkt uit de keuze van de voorbeelden. Deze staan zeer dicht bij de belevingswereld van vandaag. Tijdens zijn lezing laat Paul Spapens zien dat bijgeloof nadrukkelijk een onderdeel is van het leven van de Brabander van nu.
Talrijke bekende uitingen passeren de revue, zoals het afkloppen op (blank) hout, niet onder een ladder doorlopen, ‘gezondheid wensen’ als iemand niest en het fenomeen van het gelukbrengend hoefijzer. Tijdens de lezing worden op een deskundige manier achtergronden, herkomst en dergelijke beschreven. Én getoond, want het interessante verhaal wordt ondersteund door talrijke mooie foto’s.
Bijzonder aan deze lezing is dat hij ‘interactief’ is. Voortdurend nodigt Paul Spapens de bezoekers uit om zelf met voorbeelden te komen van bijgelovige praktijken. Het onderwerp roept veel herkenning op. De lezing sluit aan bij een groeiende belangstelling voor het fenomeen van bijgeloof.
17 December om 19.30u in zalencentrum De Merx, Burgemeester van Erpstraat 25 in Berghem


151030_DTV

30-10-2015 ‘VRAGEN NAAR DE BEKENDE WEG’

Op vrijdag 30 oktober 2015 zijn er opnames gemaakt voor het D-tv programma ‘vragen naar de bekende weg’.
Gerard Hoeks heeft het verhaal van Herman Parlevliet verteld, Op 5 november deed Leo Hoeks zijn verhaal over het Meester Gielenplein.
Er is in de Heemkamer gefilmd, foto’s van Herman en meester Gielen.


Slabroek1

20-09-2015 Fietstocht naar en bezoek aan Slabroek

Het Natuurcentrum Slabroek (De Maashorst) is gevestigd in een oude boerderij in het gehucht Slabroek, gelegen in Natuurgebied De Maashorst. Aan de balie kunt u terecht voor informatie over wandelingen, fietstochten, flora en fauna. Er zijn o.a. wandelkaarten te koop, maar ook natuurboeken, fietsroutes, ansichtkaarten, honing, enz.
In het centrum is koffie/thee en frisdrank te koop en ook heerlijk gebak en hartige gerechten uit de streek. Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties binnen en op het terras te nuttigen. Dit mag wel op de picknickbanken.
De tentoonstelling
In het natuurcentrum kunt u de tentoonstelling bezoeken. Deze tentoonstelling geeft u een indruk van Natuurgebied De Maashorst, de grote grazers die er wonen en het bijzondere wijstverschijnsel. Kinderen ontdekken er van alles over bv. de das, de geelgors en de grote grazers.
Educatie
Behalve een informatiecentrum voor recreanten is Natuurcentrum Slabroek tevens een centrum voor natuur- en milieueducatie. Voor leerlingen van het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs is er een lesprogramma en zijn er allerlei onderzoekende en ontdekkende activiteiten gericht op de natuur en het milieu.


Altaar kerk1

12- en 13-09-2015 Open Monumentendag 2015

St. Willibrorduskerk Berghem in het tweede weekend van september, zaterdag 12 en zondag 13 september staat de landelijke Open Monumenten Dag weer voor de deur. Voor het eerst zal op zondag om 15.00 uur een lofviering plaats vinden.
Het thema dit jaar is “Kunst en Ambacht”. We hebben gekozen om onze prachtige Sint Willibrordus Kerk open te stellen voor het publiek. Met medewerking van onze kapelaan zal op beide dagen om 14.00 uur uitleg gegeven worden over de diverse bijzonderheden en details van deze kerk.
Er is ook de mogelijkheid om de gewelven en de klokkentoren te bezichtigen.
Onze heemkamer is in dit weekend niet geopend maar is wel te bezoeken op zondag 6 september tussen 11.00 en 13.00 uur. Deze is ingericht met foto’s van ambachten en onze kerk, ook zullen er enkele kazuifels en ambachtelijk gereedschap tentoongesteld worden.


explosief 1

02-08-2015: Oss doet onderzoek naar explosieven uit Tweede Wereldoorlog

Oss doet onderzoek naar explosieven uit Tweede Wereldoorlog
De gemeente Oss doet onderzoek naar plekken waar mogelijk munitie of ander explosief materiaal uit de Tweede Wereldoorlog achtergebleven is. U kunt daar bij helpen. Weet u plekken in de gemeente Oss waar oorlogstuig, gedumpte munitie of vliegtuigwrakken liggen? Laat het ons weten!
Waar kunt u informatie doorgeven?
AVG Explosieven Opsporing Nederland uit Heijen onderzoekt de plaatsen waar explosieven in de grond zijn achtergebleven.
Waarom doet Oss dit onderzoek?
Munitie of ander explosief materiaal uit de Tweede Wereldoorlog kan gevaarlijk zijn bij werkzaamheden in de grond. Zijn er op een plek grondwerkzaamheden gepland, dan bekijken we of het nodig is om het gebied met specialistische apparatuur te onderzoeken. Goede informatie over achtergebleven oorlogstuig is daarvoor belangrijk.
Wat te doen als u een explosief vindt?
Vindt u zelf oorlogstuig, munitie of ander explosief materiaal, laat het dan liggen waar u het vind. Neem het niet mee naar huis. Meld de vondst direct bij de politie. Die zorgt voor afzetting van het gebied en schakelt de Explosieven Opruimingsdienst in.


herdenkingsmonument1

03-05-2015 Onthulling Herdenkingsmonument Oorlogsslachtoffers

Hoek van den Heuvelstraat en Wilhelminasingel Berghem
“Zij die door de oorlog als bladeren zijn gevallen worden in dit open boek herdacht”.
Wij zijn trots op de totstandkoming van het nieuwe Herdenkingsmonument Oorlogslachtoffers in Berghem.
Er is in korte tijd door vele betrokkenen hard gewerkt om het monument nog voor de Nationale Dodenherdenking te realiseren, en met succes.
Graag nodigen wij u en uw partner uit bij de officiële onthulling van het monument
Aanvang 15.00 uur
Ter gelegenheid van deze onthulling heeft heemkundevereniging Berchs-Heem dit herdenkingsboekje uitgegeven.


Rampherdenking1

01-02-2015 Vertoning documentaire over watersnoodramp

Zondag 1 februari 2015 is het 62 jaar geleden dat ons land werd getroffen door de watersnoodramp. Bij deze ramp verloren 1835 mensen het leven, verdronken ontstellend veel dieren en werd immense schade toegebracht aan huizen en landerijen.
Naar aanleiding hiervan vertoont Heemkundevereniging Berchs-Heem op zondag 1 februari a.s. een documentaire over deze ramp aanvang 11 uur.
Deze film is vrij toegankelijk voor de leden van Berchs-Heem en andere geïnteresseerden.
U kunt ons bereiken via de hoofdingang van de Wilberthof, aan de Den Dries 1, Berghem.


2015 Nieuwjaar

04-01-2015 Berchs-Heem nieuwjaarreceptie

Uitnodiging Berchs-Heem nieuwjaarreceptie op 04-01-2015 van 13.30 tot 15.30 uur in de heemkamer.

U bent van harte welkom.