website activiteiten6

Activiteiten 2013

In 2013 heeft heemkundevereniging Berchs-Heem -buiten de reguliere- de volgende activiteiten gehouden:

(Klik op de rood geaccentueerde tekst voor meer betreffende info)


IJsgang Maas

28-11-2013 Lezing IJsgang in de Maas

Aan de hand van een PowerPoint presentatie verzorgt Rien Biemans uit Lithoijen een lezing over ijsgang op de rivier de Maas.
Dat was in het verleden vaak de oorzaak van dijkdoorbraak en overstroming.
Er wordt aandacht besteed aan de ijsvorming op de rivier, de maatregelen die getroffen moeten worden om stuwen en sluizen zolang mogelijk bedienbaar te houden en de stuwen uiteindelijk te openen i.v.m. ijsgang.
Zijn voordracht is getiteld: “Alleen als het ijs en ijskoud is”, omdat ijsvorming op de rivier alleen maar aan de orde is als het zeer koud is.
De stuw in Lith werd voor ijsgang geopend in de winters van 1963, 1985, 1987, 1995 en 1997. Het loopt een beetje samen met het houden van een Elfstedentocht. Aan de orde komen de vorming van grondijs op de rivier, bedienbaar houden van de stuwen, waarschuwing van belanghebbenden en vaarweggebruikers, ontstaan van ijsdammen, de gevolgen van het openen van stuwen i.v.m. ijsgang en de eventuele ijsopruiming.
Wij hopen op Uw aanwezigheid.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Heemkundevereniging Berchs-Heem


lezing rimpelkes

25-10-2013 Lezing Rimpelkes

Aan de hand van dia’s wordt er een kijk gegeven op gebeurtenissen, personen en elementen van het dorpsleven van weleer. Vroeger nam men de tijd om “un pepke te buurte”, waar tegenwoordig Facebook of Twitter voor wordt gebruikt.
Ton Cruijsen uit de Reek (in zij dagelijks leven docent aardrijkskunde op de gymnasium Bernrode te Heeswijk- Dinther) neemt geïnteresseerden nog een keer mee naar de tijd zonder al die digitale mogelijkheden.
Rimpelkes zijn kleine verhaaltjes en anekdotes over het dorp op een rijtje gezet en van beelden voorzien. De verhaaltjes met de beelden geven een bijzondere kijk op personen en elementen van het dorpsleven.
Aanvang 20.00 uur.
Bestuur Heemkundevereniging Berchs-Heem


13_kerktoren

14- en 15-09-2013 Beklim de toren

Het Kerkbestuur organiseert in samenwerking met Berchs-Heem deze Open Monumentendagen.
De kerktoren beklimmen onder leiding van een gids is weer na vele jaren mogelijk (betreden uiteraard op eigen risico). De eerste beklimming is om 12.30 en de laatste om 15.30 uur. Als je de toren wilt beklimmen dan kan dit vanwege de veiligheid maar met maximaal 10 personen per keer. Denk wel aan uw conditie er zijn ruim 135 treden.
Bekijk de tentoonstelling
Gelijktijdig is er ook een tentoonstelling in de kerk van: kazuifels, oud kerkzilver, bidprentjes, vaandels, foto’s enz. De bezoekers kunnen meedoen om een puzzel op te lossen. Alle antwoorden zijn natuurlijk terug te vinden in de kerk. Bij inlevering van het raadsel met het juiste antwoord en ben je niet ouder dan 12 jaar dan ontvang je een kleine attentie.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom om een rondgang te maken in de kerk waarbij u zelf de volgorde bepaald.
Tot ziens op 14 of 15 september a.s. tijdens de Open Monumentendagen in de Sint Willibrorduskerk.
Op deze twee dagen is onze Heemkamer gesloten.


Bergse verenigingen

11- en 12-05-2013 Fototentoonstelling Bergse verenigingen uit de vurrige eeuw

Tijdens deze tentoonstelling worden vele foto’s van (voormalige) Bergse verenigingen tentoongesteld vanuit het archief van de heemkundevereniging, maar ook de foto’s welke vanuit de Bergse gemeenschap en verenigingen voor deze tentoonstelling beschikbaar gesteld zijn.
Buiten het bekijken van vele foto’s kunnen de bezoekers ook de namen van nog onbekende personen, gebeurtenissen en plaatsen aandragen.
Ook is er gelegenheid voor de bezoekers om meegebrachte foto’s te laten digitaliseren waarmee zij de heemkundevereniging een grote dienst bewijzen.
Met deze tentoonstelling wordt tevens door de verenigingen afscheid genomen van ‘De Berchplaets’.
Nu de nieuwbouw op korte termijn aan de Sportstraat in gebruik wordt genomen is dit een mooi moment te genieten van ‘oude historie’.
Bestuur Heemkundevereniging Berchs-Heem


Lintjer Bert A

26-04-2013 Lintje voor Bert Akkermans

Op 26 april vond de lintjesregen plaats. Bert Akkermans was een van de twee Berghemnaren die benoemd werden tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Als waardering voor het vele werk dat hij voor verschillende verenigingen doet in Berghem, heeft Bert Akkermans vandaag een lintje gekregen uit handen van burgemeester Wobine Buijs. Hij is lid in de orde van Oranje Nassau geworden.
Naast het werk dat hij voor Berchs-Heem doet, is Bert ook aktief (geweest) bij Berghem Sport, www.berghem.nl, Stichting Jeugd en Jongeren Berghem, het Trefpunt en zorgcentrum De Wilberthof.
Het bestuur van Berchs-Heem feliciteert Bert met zijn onderscheiding.
Bron: www.berghem.nl


13_Beleef

25-04-2013 Beleef het nu ‘Groen van Toen’

Op 25 april organiseert Heemkundevereniging Berchs-Heem een lezing over de cultuurhistorie van ons landschap. Op 28 april vindt er een fietstocht plaats met hetzelfde thema.
De lezing vindt plaats op 25 april om 20.00 uur in zalencentrum Merx.
Na de pauze wordt publiek uitgenodigd cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen van Berghem op de kaart te zetten. Om deze toe te voegen aan de reeds bestaande fietsroute “Groen van Toen”.
Fiets ook met ons mee op zondag 28 april
Start: 11.00 uur, vanaf voormalig gemeentehuis Berghem


lindenboom1

01-03-2013 Lindenboom met infobord op ’t Plekske

Op 1 maart heeft het Berchs-Heem tegenover het oude gemeentehuis -op de hoek Julianastraat/Burg. Van Erpstraat met de Spaanderstraat- naast de nieuwe fietsstraat een nieuwe lindenboom geplaatst en op zondagmorgen 7 april jl. plaatste het Berchs-Heem een infobord bij de Linde.
De informatie die op dit bord staat maakt nu voor iedereen duidelijk hoe het er op ‘het Plekske,’ in Berge destijds eruit zag met de monumentale lindenboom uit 1760.

Linden weer terug op ‘T Plekske in Berghem
Heemkundevereniging Berchs-Heem heeft groen licht gekregen van de gemeente Oss om op vrijdag 1 maart aanstaande tussen 10.00 en 11.00uur de nieuwe Linde (Tilia Cordata Greenspire) te plaatsen op de hoek Julianastraat/Spaanderstraat.
Het Berchs-Heem had eind vorig jaar een herhaald verzoek ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Oss om alsnog medewerking te verlenen om een nieuwe linden terug plaatsen op “T Plekske” aan de Spaanderstraat. Op het “T Plekske” werden jaarlijks de koolmarkt, de Kermis en vele activiteiten gehouden waardoor het een karakteristiek plekje in de dorpssamenleving werd genoemd.
Door het plaatsen van deze linden schenkt Heemkundevereniging Berchs-Heem een stuk historie terug aan Berghem, zij is bijzonder trots dat in “Het jaar van de Linde” haar wens in vervulling gaat. Een filmpje van het plaatsen van de lindenboom is hier te zien.


leden jaarvergadering 1

21-03-2013 Leden jaarvergadering Berchs-Heem


Plaats : Zalencentrum Merx Zaal 2
De agenda luidt als volgt:

 1. Opening voorzitter
 2. Notulen jaarvergadering 2012
 3. Financiëel jaarverslag 2012
 4. Verslag kascommissie
 5. Verkiezing nieuw kascommissielid
 6. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Dora van Ravensteijn
  Aftredend en herkiesbaar: Ans den Brok
  Belangstellenden, aantoonbaar schriftelijke gesteund door minimaal 5 leden,
  kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen tot aanvang van de vergadering.
 7. Ingekomen stukken
 8. Mededelingen
  8a. Voortgang vervolgonderzoek Baarhuisje
 9. Voorstel activiteiten
  Pauze
  Tijdens deze pauze is er de mogelijkheid schriftelijk vragen te stellen. Na de pauze worden indien mogelijk de schriftelijke vragen beantwoord.
 10. Rondvraag
  Na de vergadering zullen we een documentaire laten zien van Berghem anno 1997
  Tot ziens op de jaarvergadering,
  Met vriendelijke groet,
  Bestuur Heemkundevereniging Berchs-Heem