Bijeenkomsten Foto-werkgroep heemkundevereniging Berchs-Heem gaat verhuizen.

De vaste wekelijkse woensdagavond voor de (werk)bijeenkomsten van de Foto-werkgroep van heemkundevereniging Berchs-Heem wordt met ingang van 2022 verplaatst naar de woensdagmiddagen van 13.30 tot 16.30 uur in de Nieuwe Heemkamer.

Tijdens de werkbijeenkomsten -maar ook op afspraak- kunnen foto’s en bidprentjes gebracht worden om te digitaliseren, om ze daarna -met bijbehorend verhaal- op te nemen in de Beeldbank-Berghem.
Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden met de betreffende werkgroep contactpersoon of via het secretariaat van heemkundevereniging Berchs-Heem .
Natuurlijk kun je ook gewoon binnenlopen in de Nieuwe Heemkamer aan de Osseweg 49 tijdens de werkbijeenkomsten, je bent van harte welkom.