Dringende oproep EHBO-vereniging

Jarenlang hebben wij als EHBO-vereniging assistentie verleend bij uw evenement.
Onze vereniging heeft ruim 50 leden en daar zijn wij heel blij mee. Dat willen we graag zo houden en indien mogelijk uitbreiden. Vandaar deze brief aan uw vereniging/organisatie.
Wij zijn voornemens om weer nieuwe EHBO-ers op te leiden.
Daar hebben we wel cursisten voor nodig!!! Vandaar dat wij aan U vragen om dit mee te promoten.
Want als ons ledenbestand niet uitbreidt, kunnen wij de ingediende verzoeken niet meer honoreren.
En dat is iets wat wij zeer betreuren, maar helaas kunnen ook wij geen ijzer met handen breken.
En ook wij moeten roeien met de riemen die we hebben.
Ik hoop dat u deze vraag serieus neemt en mensen binnen of buiten uw vereniging wilt stimuleren om een EHBO-cursus te gaan volgen. Dit is in het belang van ons allemaal.
Dat het belangrijk is weten zelfs de ziektekostenverzekeraars. Zij betalen in de meeste gevallen de onkosten van de EHBO/AED-cursus.
Dat hoeft dus geen obstakel te zijn. Het positieve hiervan is dat het een heel goed gevoel geeft als u uw medemens in nood kunt helpen.
Voor meer informatie kunt u de site van EHBO-vereniging Berghem raadplegen of bellen met 06-12875559.
Met vriendelijke groet,
Ans van der Burgt.