Plan voor een QR-code wandelroute in Berghem

Heemkundevereniging Berchs-Heem heeft een plan gemaakt voor een QR-code wandelroute in Berghem. In dit plan worden de deelnemende wandelaars via een route geleid langs (voorlopig) een vijftiental historische of interessante objecten in Berghem.

Het plan
Het QR-code wandelroute plan geeft op elk infopunt een hardhouten paal met daarop een infobord. Op dit infobord (zie afbeelding) komt een (historische) foto en korte omschrijving van het object met een bijbehorende QR-code. Na scanning van deze QR-code volgt uitgebreide informatie vanuit de website van Heemkundevereniging Berchs-Heem over het object met meer foto’s. Het is tevens de bedoeling dat deze uitgebreide objectinformatie middels een z.g. podcast ter plaatse via een internet-mobiel kan worden beluisterd.

Gratis plattegrond wandelroute
Om de QR-code wandelroute straks in Berghem te kunnen bewandelen komt er volgens het plan een gratis bijbehorende plattegrond op enkele plaatselijke afhaalpunten beschikbaar met daarop de QR-code wandelroute en verdere objectinformatie.

Financiering
In het plan wordt aan de dorpsraad Berghem een eenmalige investeringssubsidie gevraagd, terwijl er ook andere financieringsbronnen aangeboord worden.
Berchs-Heem stelt zelf een bedrag beschikbaar voor dit plan, dit bedrag is voortgekomen als ontvangen schenking uit het legaat van de recent opgeheven Stichting Canon van Berghem.

Uitvoering en onderhoud
Ook voor de jaarlijkse onderhoudskosten van de QR-code wandelroute -wat met de uitvoering van het plan door de Heemkundevereniging Berchs-Heem zelf verzorgd wordt- worden subsidiërings- financieringsbronnen gezocht. Ter compensatie krijgen de gulle gevers een logo-afbeelding op de wandel plattegrond.

Heemkundevereniging Berchs-Heem hoopt met dit plan dat -na realisatie- de historische/interessante Berghemse objecten voor de toekomst blijvend in herinnering blijven.