Schenking Torricelli barometer

De entree van onze Nieuwe Heemkamer is verrijkt met een Torricelli barometer, geschonken door de familie Schuurmans.
Een Torricelli barometer bestaat uit een lange enkele buis die gevuld is met kwik, waarvan de ruimte in het bovenste gedeelte van de buis vacuüm is. Hierdoor kan het kwik reageren op de luchtdruk.
Bij hoge luchtdruk stijgt het kwik in de buis en geeft de barometer dus mooi weer aan en bij lage luchtdruk het tegengestelde.