Archeologisch onderzoek (oude) Meester Gielenplein

Op het (oude) Meester Gielenplein waar volgens de gemeentelijke plannen binnenkort appartementen gebouwd worden, is op 19 en 20 oktober 2020 door het Zelfstandig Archeologisch Onderzoeksbureau van de Universiteit van Leiden Archol archeologisch onderzoek in de ondergrond uitgevoerd.
Op verschillende plekken werden proefsleuven gegraven nadat eerst de bestrating en bovenste grondlaag verwijderd werd.
Bij het afschrapen van de gele ondergrond laan werd naar archeologische resten en sporen uit het verre verleden gezocht.
Er zijn resten van een waterput hoog ongeveer 1 m en een diameter van ongeveer 0,5 m gevonden.
Uit die inhoud van de waterput kan mogelijk de ouderdom van de waterput vastgesteld worden.
Archol gaat de (be)vindingen verder onderzoeken en het geheel verwerken in een rapportage.

Foto’s: Bert Akkermans