Jan Noordeloos bestuurslid van Berchs-Heem

In de bestuursvergadering van de Heemkundevereniging Berchs-Heem van 03-09-2020 is Jan Noordeloos unaniem door het bestuur benoemd als bestuurslid van Berchs-Heem, dit als opvolger van Dora van Ravensteijn.
In de komende leden-jaarvergadering zal deze benoeming aan de leden ter bekrachtiging voorgelegd worden, waarbij vanuit de leden een tegenkandidaat kan worden gesteld, aantoonbaar gesteund door minimaal vijf leden.
Jan, die al vele jaren lid is van Berchs-Heem heeft aangegeven er zin in te hebben, en dat is welkom binnen het bestuur van Berchs-Heem.
De komende tijd gaat Jan zich eerst binnen het bestuur oriënteren op zijn specifieke bestuurstaak, waarbij Jan veel succes gewenst wordt.


Foto: Leo van Oorsouw