Bericht verder uitstel leden-jaarvergadering 2020

Aan de leden van heemkundevereniging
Berchs-Heem.

Vanwege de geldende landelijke coronamaatregelen is het bestuur van heemkundevereniging Berchs-Heem genoodzaakt om het houden van de leden-jaarvergadering 2020 verder op te schorten.

In het voorjaar van 2021 wordt opnieuw bezien of de leden-jaarvergadering 2020 tegelijk met de leden-jaarvergadering 2021 kan worden gehouden, wat geheel afhankelijk is van de mogelijk dan nog geldende landelijke coronamaatregelen.

Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Het bestuur.