Wij gaan weer beginnen….

De actuele en geplande activiteiten van Heemkundevereniging Berchs-Heem vanaf 01-09-2020 zijn hieronder weergegeven;

Op alle activiteiten van Heemkundevereniging Berchs-Heem in de Nieuwe Heemkamer zijn voor alle aanwezigen en bezoekers de persoonlijke Corona maatregelen verplicht, nadere aanwijzingen c.q. maatregelen van (bestuur)leden ter plaatse dienen opgevolgd te worden.

Activiteiten kalender