Klokkenmaker van Berchs-Heem

Sinds kort heeft heemkundevereniging Berchs-Heem een klokkenmaker onder haar leden, penningmeester Lambert van Hintum beheert niet alleen de financiën van Berchs-Heem, maar repareert nu ook met uiterste precieze onze klokken.
Sindsdien wordt de Nieuwe Heemkamer elk half/heel uur opgeluisterd met een scala van klokkengeluiden.

(foto: Leo van Oorsouw)