Oproep, wie herkent……

WIE KAN ONS AAN DE NAMEN EN HET FOTO-JAARTAL/PLAATS HELPEN VAN DEZE FAMILIE BERTUS DEN BROK, woonde op de hoek van de Hoessenboslaan en Kruiwagenstraatje: Klik hier voor meer info.