Tijdstip algemene leden- jaarvergadering uitgesteld.

Tijdstip voor het houden van de algemene leden- jaarvergadering heemkundevereniging Berchs-Heem uitgesteld.

Aan: alle leden van heemkundevereniging Berchs-Heem.

Er is op dit moment veel te doen over het Corona-virus en de daaraan gekoppelde maatregelen.
Veel wordt er afgelast en geadviseerd wordt om voorlopig zoveel mogelijk
bijeenkomsten in grote groepen te vermijden, in elk geval zijn er strikte maatregelen.
Om deze reden heeft het bestuur op basis van landelijke noodwetgeving bepaald om het houden van de algemene leden-jaarvergadering van heemkundevereniging Berchs-Heem uit te stellen tot het najaar.
Op dit moment zijn er geen dringende redenen die het eerder houden van de jaarvergadering noodzakelijk maken.

Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.
Het bestuur heemkundevereniging Berchs-Heem.