Vragen bij gsm- zendmasten kerktoren

23-04-2020: Heemkundevereniging Berchs-Heem stelt vragen bij de recent geplaatste gsm-zendmasten op de kerktoren.
Recent zijn op de monumentale toren van de St. Willibrorduskerk aan de St. Willibrordusstraat 40 in Berghem gsm- zendmasten aanbracht.
Aangezien deze toren een rijksmonument is en het bewaken van het behoud van monumenten een van de kerntaken van heemkundevereniging Berchs-Heem is, zijn er per brief schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Oss.
Met deze vragen hoopt Berchs-Heem duidelijk te krijgen of voor deze aanpassing door de Willibrordusparochie een omgevingsvergunning aangevraagd c.q. verleend is.
Een PDF bestand van de brief vind je hier.